menu ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์) ( บัดนี้ - 27 พฤศจิกายน 2561 )
date 08 พ.ย. 61 18:11    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์)  ( บัดนี้ - 27 พฤศจิกายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร

7พฤศจิกายน2561

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่999มหาวิทยาลัยมหิดลถนนพุทธมณฑลสายสี่ตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม73170
เอกสารต้นฉบับ:ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ 
ชื่อตำแหน่ง:พนักงานธุรการ(หน่วยเวชระเบียนโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตเเพทยศาสตร์)
อัตราเงินเดือน:9,400บาทค่าครองชีพชั่วครา1,500บาท
ประเภท:
จำนวนตำแหน่งว่าง:1ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ปวช.
รายละเอียดวุฒิ:1.คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

2.ไม่จำกัดเพศ(หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว) 

3.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์MicrosoftOffice
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:1.ค้นหาจัดเตรียมเวชระเบียนตรวจสอบรายการคืนและบันทึกส่งเวชระเบียนทั้งในระบบคอมพิวเตอร์และในสมุดรับแฟ้มให้กับทั้งคลินิกหน่วยงานและนักศึกษาทันตแพทย์ 

2.ตรวจสอบจัดเรียงแฟ้มเวชระเบียตามเลขที่บัตรคัดแยกตามปีรวมถึงการดูแลซ่อมบำรุงความเรียบร้อยของแฟ้มเวชระเบียนก่อนจัดเก็บเข้าตู้เก็บ
และก่อนทำลาย 

3.บันทึกข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับเวชระเบียนผู้ป่วย 

4.ภาระงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ):สอบคอมพิวเตอร์,สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ:อัตราเงินเดือน 

9,400บาทเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว1,500บาท 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

ตามเอกสารการรักษาพยาบาล(สิทธิกองทุนประกันสังคม)

ตามเอกสารรักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว(10,000บาท) 

ตามเอกสารตรวจสุขภาพประจำปี 

*ความก้าวหน้าในสายงาน 

มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์
เงื่อนไข:ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร:วันอังคารที่6พฤศจิกายนพ.ศ.2561ถึงวันอังคารที่27พฤศจิกายนพ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26152


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy