menu ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์) ( บัดนี้ - 27 พฤศจิกายน 2561 )
date 08 พ.ย. 61 18:11    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์)  ( บัดนี้ - 27 พฤศจิกายน 2561 )
indiglow

ประกาศรับสมัคร

7 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เอกสารต้นฉบับ : ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ 
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานธุรการ (หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์)
อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท ค่าครองชีพชั่วครา 1,500 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว) 

3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ค้นหา จัดเตรียมเวชระเบียน ตรวจสอบรายการคืน และบันทึกส่งเวชระเบียนทั้งในระบบคอมพิวเตอร์และในสมุดรับแฟ้ม ให้กับทั้งคลินิก หน่วยงาน และนักศึกษาทันตแพทย์ 

2. ตรวจสอบ จัดเรียงแฟ้มเวชระเบียตามเลขที่บัตร คัดแยกตามปี รวมถึงการดูแลซ่อมบำรุงความเรียบร้อยของแฟ้มเวชระเบียนก่อนจัดเก็บเข้าตู้เก็บ
และก่อนทำลาย 

3. บันทึกข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับเวชระเบียนผู้ป่วย 

4. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : อัตราเงินเดือน 

9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

ตามเอกสาร การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

ตามเอกสาร รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท) 

ตามเอกสาร ตรวจสุขภาพประจำปี 

*ความก้าวหน้าในสายงาน 

มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26152


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy


indiglow

menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow