menu เทคนิคการใช้ไฟ ในการปลูกทุเรียน เพื่อให้ออกผลนอกฤดูกาล
date 26 พ.ย. 61 11:11    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


เทคนิคการใช้ไฟ ในการปลูกทุเรียน เพื่อให้ออกผลนอกฤดูกาล
indiglow

เทคนิคการใช้ไฟ ในการปลูกทุเรียน 
เพื่อให้ออกผลนอกฤดูกาล

การใช้ไฟในการบังคับให้ทุเรียนออกนอกฤดู เป็นเทคนิคที่ค้นพบด้วยตนเอง โดยเป็นวิธีการที่ใช้เสริมกับการใช้สารเคมีเร่งโดยทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้การทำทุเรียนนอกฤดู ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้


ขั้นตอนการใช้ไฟในการทำให้ทุเรียนออกนอกฤดู :
- ในช่วงที่ทุเรียนแตกยอดอ่อนชุดที่  2  ให้กวาดโคนต้นให้สะอาด แล้วทำการล่อรากโดยใส่ปุ๋ยสูตร  8-24-24  แล้วนำเอาเศษใบไม้คลุมทับเพื่อให้รากขึ้นมาด้านบน
- ประมาณ  20-25  วัน  ฉีดพ่นสารแพกโคบิวทราโซล  15%  ในอัตรา  2  กก. ต่อน้ำ  200  ลิตร  ฉีดพ่นให้เปียกทั้งนอกและในทรงพุ่ม
- ทิ้งไว้ประมาณ  30  วัน  จึงทำการกวาดโคนออกจนกระทั่งเห็นราก  โดยสุมกองใบไม้ไว้รอบโคนต้น  โดยวางระยะห่างรอบทรงพุ่ม
- งดให้น้ำประมาณ 
5  วัน
- ช่วงที่งดให้น้ำให้ทำการเผากองใบไม้รอบทรงพุ่ม  โดยมีเทคนิคคือ  ห้ามเผาให้เกิดเปลวไฟ  โดยให้มีเพียงควันเท่านั้น  มิฉะนั้นจะทำให้เกิดใบเหี่ยว
- หลังจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ  5  วัน  ให้ฉีดฮอร์โมนกระตุ้นตาดอก 
- ประมาณ  15  วัน  จะเริ่มเห็นตาดอกแทงขึ้นมา


ข้อดีของการใช้ไฟกระตุ้นให้เกิดทุเรียนนอกฤดู :
- ช่วยให้การออกดอกได้เร็วขึ้น
- การออกดอกดีขึ้น มากขึ้น
- ในฤดูฝนจะช่วยทำให้ดินแห้งเร็ว  ซึ่งมีผลทำให้ทุเรียนออกดอกได้เร็วขี้น

ข้อมูลอ้างอิง  :  http://rakbankerd.com


โพสต์โดยสมาชิก : POK@


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow