menu เทคนิคการใช้ไฟ ในการปลูกทุเรียน เพื่อให้ออกผลนอกฤดูกาล
date 26 พ.ย. 61 11:11    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


เทคนิคการใช้ไฟ ในการปลูกทุเรียน เพื่อให้ออกผลนอกฤดูกาล

เทคนิคการใช้ไฟในการปลูกทุเรียน 
เพื่อให้ออกผลนอกฤดูกาล

การใช้ไฟในการบังคับให้ทุเรียนออกนอกฤดูเป็นเทคนิคที่ค้นพบด้วยตนเองโดยเป็นวิธีการที่ใช้เสริมกับการใช้สารเคมีเร่งโดยทั่วไปซึ่งจะช่วยให้การทำทุเรียนนอกฤดูประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นซึ่งมีวิธีการดังนี้


ขั้นตอนการใช้ไฟในการทำให้ทุเรียนออกนอกฤดู:
-ในช่วงที่ทุเรียนแตกยอดอ่อนชุดที่ 2 ให้กวาดโคนต้นให้สะอาดแล้วทำการล่อรากโดยใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 แล้วนำเอาเศษใบไม้คลุมทับเพื่อให้รากขึ้นมาด้านบน
-ประมาณ 20-25 วัน ฉีดพ่นสารแพกโคบิวทราโซล 15% ในอัตรา 2 กก.ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นให้เปียกทั้งนอกและในทรงพุ่ม
-ทิ้งไว้ประมาณ 30 วัน จึงทำการกวาดโคนออกจนกระทั่งเห็นราก โดยสุมกองใบไม้ไว้รอบโคนต้น โดยวางระยะห่างรอบทรงพุ่ม
-งดให้น้ำประมาณ 
5 วัน
-ช่วงที่งดให้น้ำให้ทำการเผากองใบไม้รอบทรงพุ่ม โดยมีเทคนิคคือ ห้ามเผาให้เกิดเปลวไฟ โดยให้มีเพียงควันเท่านั้น มิฉะนั้นจะทำให้เกิดใบเหี่ยว
-หลังจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 5 วัน ให้ฉีดฮอร์โมนกระตุ้นตาดอก 
-ประมาณ 15 วัน จะเริ่มเห็นตาดอกแทงขึ้นมา


ข้อดีของการใช้ไฟกระตุ้นให้เกิดทุเรียนนอกฤดู:
-ช่วยให้การออกดอกได้เร็วขึ้น
-การออกดอกดีขึ้นมากขึ้น
-ในฤดูฝนจะช่วยทำให้ดินแห้งเร็ว ซึ่งมีผลทำให้ทุเรียนออกดอกได้เร็วขี้น

ข้อมูลอ้างอิง :  http://rakbankerd.comโพสต์โดยสมาชิก : POK@