menu เทคนิคการปลูก บวบเหลี่ยม ให้ได้ผลตรงสวย ได้คุณภาพ
date 27 พ.ย. 61 10:11    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


เทคนิคการปลูก บวบเหลี่ยม ให้ได้ผลตรงสวย ได้คุณภาพ
indiglow

เทคนิคการปลูก บวบเหลี่ยม  ให้ได้ผลตรงสวย ได้คุณภาพ

บวบ   เป็นพืชอายุสั้นที่ปลูกง่าย ขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด เพียงแต่มีความยุ่งยากในการจัดการอยู่บ้าง เช่น การทำค้างขึ้นค้าง และ การผลิตให้ได้ผลที่ตรงสวย เป็นไปตามคุณภาพและความต้องการของตลาด นั้นจำเป็นต้องมีเทคนิคในการจัดการผลผลิตอยู่บ้าง  ดังรายละเอียดต่อไปนี้


การปลูกและการดูแลรักษา: 
การเตรียมดิน  ขุดดินลึกประมาณ  20-25  เซนติเมตร  ตากดินไว้ประมาณ  5-7  วัน  ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้วคลุกเคล้าลงไปในดินโดยเฉพาะดินทรายและดินเหนียวต้องใส่ให้มาก เพื่อปรับสภาพของดินให้ดีขึ้นและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ระยะปลูก   ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ  ระยะห่างระหว่างต้น  75  ซม.  ระยะห่างระหว่างแถว  100  ซม.  การปลูกให้หยอดเมล็ดพันธุ์โดยตรงลงในแปลงหลุมละ  4-5  เมล็ด  ฝังให้ลึกลงไปในดินประมาณ  2-4  ซม.  จากนั้นกลบเมล็ดด้วยดินร่วนหรือปุ๋ยคอกหนาประมาณ  1  ซม.  รดน้ำให้ชุ่มอย่างสม่ำเสมอทุกวัน  เมื่อต้นกล้างอกอายุได้ประมาณ 10-15 วันหรือมีใบจริง  2-4  ใบ  ให้ถอนแยกต้นที่อ่อนแอหรือต้นที่ไม่สมบูรณ์ทิ้ง  ให้เหลือไว้หลุมละ  2  ต้น


การทำค้าง   ควรทำค้างหรือร้านเพื่อให้บวบเลื้อยเกาะขึ้นไปก่อนการปลูกหรือเมื่อบวบเหลี่ยมเริ่มเลื้อยหรือเมื่ออายุประมาณ  15-20  วัน  การปลูกแบบปล่อยให้ต้นเลื้อยไปตามพื้นดินโดยไม่ทำค้างหรือร้าน จะทำให้ผลบวบมีรูปร่างงอโค้งไม่สวย ไม่เป็นที่นิยมของผู้ซื้อ 
ทำเป็นร้านโดยใช้ไม้ค้างผูกเป็นร้านสูงประมาณ  1.5-2  เมตร หรือระยะสูงพอเหมาะที่สะดวกต่อการเก็บเกี่ยว แล้วนำลวดมาผูกบนค้างระยะห่างประมาณ 70 ซม.แล้วนำไม้มาปักที่หลุมให้บวบเกาะไม้ขึ้นไปบนร้าน

การดูแลรักษา
การให้น้ำ   ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ  ไม่ควรให้บวบเหลี่ยมขาดน้ำในระยะออกดอกและติดผล  เพราะทำให้ดอกร่วงและไม่ติดผล

การใส่ปุ๋ย   ใส่ปุ๋ยคอกในตอนปลูกโดยใช้รองก้นหลุมและปุ๋ยยูเรียเมื่อบวบอายุประมาณ  20-30  วัน  โดยใส่แบบโรยข้างแล้วพรวนดินกลบหลังจากนั้นก็ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยน้ำชีวภาพทุก  7-15  วัน

การเก็บเกี่ยว   อายุการเก็บเกี่ยวของบวบเหลี่ยมประมาณ  45-60  วันหลังจากหยอดเมล็ด  ควรเลือกเก็บเกี่ยวผลขณะที่ยังอ่อนอยู่  เนื้อผลอ่อนนุ่มได้ขนาดพอเหมาะ  ซึ่งผลจะมีขนาดยาวประมาณ  60-70  ซม.  ควรเก็บเกี่ยวก่อนที่ผลเริ่มแข็งและพองออก  ไม่ควรทิ้งให้ผลแก่คาติดต้น  เพราจะทำให้ผลผลิตลดลง


เทคนิคการทำให้ผลบวบสวยและตรง  
เมื่อผลมีขนาดยาวประมาณ  15-20  ซม.  ให้ใช้ขวดเครื่องดื่มชูกำลังขนาด  150  cc.  ผูกห้อยกับด้านปลายของผลบวบให้ขวดเป็นตัวดึงผลบวบให้ตรงและผูกไว้จนบวบเก็บเกี่ยวได้ 
(อาจจะใช้ถุงใส่ดินผูกก็ได้แต่ควรมีน้ำหนักใกล้เคียงกับขวดเครื่องดื่มชูกำลังขนาด  150  cc.)


ข้อมูลอ้างอิง  :  https://www.rakbankerd.com


โพสต์โดยสมาชิก : POK@


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow