menu วิธีการปลูก และดูล อินทผลัม
date 30 พ.ย. 61 11:11    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


วิธีการปลูก และดูล อินทผลัม

วิธีการปลูก และดูลอินทผลัม

วิธีการปลูกอินทผลัมสามารถทำได้สามวิธี คือเพาะเมล็ด แยกหน่อ และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิธีการแยกหน่อจะเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่ดีที่สุด คือต้นกล้าที่ได้จะมีคุณสมบัติเหมือนต้นแม่ทุกประการแต่เนื่องจากราคาต้นหน่อพันธุ์ในประเทศจะจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 2,000-3,500 บาท ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ซึ่งมีราคาสูง หากต้องการปลูกอินทผลัมด้วยหน่อเพียงหนึ่งร้อยต้น ต้องใช้งบประมาณในการลงทุนค่อนข้างมาก อีกทั้งหน่อพันธุ์อาจยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการอีกด้วยดังนั้นกล้าที่เกิดจากการเพาะเมล็ด จึงเป็นอีกทางเลือกของผู้ที่สนใจปลูกอินทผลัม เพราะมีราคาไม่แพง และมีกล้าจำนวนมากพอที่จะจัดหาใว้ลงแปลงปลูกได้ตามต้องการ


เมื่อปลูกแล้วจะใช้เวลาประมาณสองปีเป็นอย่างน้อย อินทผลัมจึงจะเริ่มให้ผลผลิตการปลูกจะขุดหลุม ขนาดพอเหมาะกับกล้าที่จะปลูกอย่าให้หน่ออยู่ลึกเกินไป ควรปลูกเสมอหน้าดินเดิมหรือจะให้ดินกลบโคนต้นเพียงเล็กน้อย ระยะปลูกใหม่ยังไม่ให้ปุ๋ยให้เพียงแต่น้ำทุกๆ 2-3 วัน เมื่อตั้งตัวแล้วประมาณ 1 เดือน จึงจะเริ่มให้ปุ๋ยคอก ต้นละเล็กน้อย หากใช้กล้าจากหน่อในการปลูกระยะแรกควรมัดรวบใบไว้จนกว่าต้นจะฟื้นและตั้งตัวได้ จึงจะตัดเชือกที่ผูกออก วิธีการนี้จะใช้กับการย้ายต้นใหญ่ๆไปปลูกที่อื่นด้วยจะช่วยให้ต้นรอดตาย 


ระยะปลูก : เนื่องจากทางใบของต้นอินทผลัมเมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวประมาณ 4 เมตร เพื่อให้ใบไม่ซ้อนกันมากนัก ควรกำหนดระยะปลูก 7 เมตรเป็นอย่างน้อย แต่ความเป็นจริงในธรรมชาติพบเห็นอินทผลัมขึ้นเบียดกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละสามถึงห้าต้น เมื่อต้นสูงใหญ่ยอดจะแบ่งน่านฟ้าเพื่อรับแสงกันเอง และยังสามารถให้ผลผลิตที่มากพอสมควรอีกด้วย ดังนั้นหากไม่ต้องการแนวการปลูกที่เป็นระเบียบมากนัก สามารถกำหนดระยะห่างได้ตามต้องการเพื่อความสุนทรีย์และแลดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น

การดูแลรักษา : ไม่ควรถางหญ้าหรือพรวนดินบริเวณโคนต้น ใช้เพียงวิธีการตัดหญ้าให้สั้นจะทำให้หน้าดินไม่เสียจากการถูกแสงแดดแผดเผา โดยเฉพาะในหน้าแล้ง หญ้าจะช่วยชะลอการระเหยของน้ำที่หน้าดินได้ดี หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วประมาณปลายเดือนมิถุนายนจะให้ปุ๋ยคอกเช่นมูลม้า วัว ไก่ อีกครั้ง 


การให้น้ำ :ที่สวนจะให้ทุกๆ7วันหรือทุกๆ2สัปดาห์ในฤดูแล้งแล้วแต่ความสะดวกหากกล้ายังเล็กอยู่อายุไม่ถึงปีควรให้นำ้ทุกสามวันเป็นอย่างน้อยขึ้นอยู่กับว่าเป็นฤดูกาลไหนด้วย

การใส่ปุ๋ย : เนื่องจากที่สวนได้นำม้ามาเลี้ยงเพื่อช่วยกำจัดวัชพืช จึงได้ปุ๋ยจากมูลม้าที่เดินเล็มหญ้าและให้ปุ๋ยไปในเวลาเดียวกัน การให้ปุ๋ยของที่สวนจึงเป็นไปอย่างธรรมชาติ 


การตัดแต่งใบ : จะใช้กรรไกรตัดใบปาล์ม ตัดเฉพาะทางใบที่แก่แล้ว ต้นละประมาณ 2-3 ทางใบ ตัดเป็นท่อนสั้นๆ วางใว้รอบๆโคนต้นปล่อยใว้ให้สลายกลายเป็นปุ๋ยกลับคืนสู่ต้นอีกครั้ง 

โรคแมลงและศัตรูอื่นๆ : ยังไม่มีการป้องกันกำจัด เนื่องจากไม่มีการระบาดของศัตรูมากนัก แต่อาจมีด้วง เข้ากัดกินยอด นก หนู หรือกระรอกมา รบกวนกัดกินผล โดยเฉพาะในช่วงที่ผลใกล้แก่ควรห่อผลด้วยถุงตาข่าย โดยห่อทั้งทะลายใว้เพื่อป้องกันสัตว์มากัดกิน


ข้อมูลอ้างอิง :  https://www.rakbankerd.com/โพสต์โดยสมาชิก : POK@