menu วิธีการปลูก และดูล อินทผลัม
date 30 พ.ย. 61 11:11    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


วิธีการปลูก และดูล อินทผลัม
indiglow

วิธีการปลูก  และดูล อินทผลัม

วิธีการปลูก อินทผลัมสามารถทำได้สามวิธี  คือเพาะเมล็ด  แยกหน่อ  และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  วิธีการแยกหน่อจะเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่ดีที่สุด  คือต้นกล้าที่ได้จะมีคุณสมบัติเหมือนต้นแม่ทุกประการ แต่เนื่องจากราคาต้นหน่อพันธุ์ในประเทศจะจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ  2,000-3,500  บาท  ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์  ซึ่งมีราคาสูง  หากต้องการปลูกอินทผลัมด้วยหน่อเพียงหนึ่งร้อยต้น  ต้องใช้งบประมาณในการลงทุนค่อนข้างมาก  อีกทั้งหน่อพันธุ์อาจยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการอีกด้วย ดังนั้นกล้าที่เกิดจากการเพาะเมล็ด  จึงเป็นอีกทางเลือกของผู้ที่สนใจปลูกอินทผลัม  เพราะมีราคาไม่แพง  และมีกล้าจำนวนมากพอที่จะจัดหาใว้ลงแปลงปลูกได้ตามต้องการ


เมื่อปลูกแล้วจะใช้เวลาประมาณสองปีเป็นอย่างน้อย  อินทผลัมจึงจะเริ่มให้ผลผลิต การปลูกจะขุดหลุม  ขนาดพอเหมาะกับกล้าที่จะปลูก อย่าให้หน่ออยู่ลึกเกินไป  ควรปลูกเสมอหน้าดินเดิม หรือจะให้ดินกลบโคนต้นเพียงเล็กน้อย  ระยะปลูกใหม่ยังไม่ให้ปุ๋ย ให้เพียงแต่น้ำทุกๆ  2-3  วัน  เมื่อตั้งตัวแล้วประมาณ  1  เดือน  จึงจะเริ่มให้ปุ๋ยคอก  ต้นละเล็กน้อย  หากใช้กล้าจากหน่อในการปลูก ระยะแรกควรมัดรวบใบไว้จนกว่าต้นจะฟื้นและตั้งตัวได้  จึงจะตัดเชือกที่ผูกออก  วิธีการนี้จะใช้กับการย้ายต้นใหญ่ๆ ไปปลูกที่อื่นด้วย จะช่วยให้ต้นรอดตาย 


ระยะปลูก   :  เนื่องจากทางใบของต้นอินทผลัมเมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวประมาณ  4  เมตร  เพื่อให้ใบไม่ซ้อนกันมากนัก  ควรกำหนดระยะปลูก  7  เมตรเป็นอย่างน้อย  แต่ความเป็นจริงในธรรมชาติ พบเห็นอินทผลัมขึ้นเบียดกันเป็นกลุ่ม  กลุ่มละสามถึงห้าต้น  เมื่อต้นสูงใหญ่ยอดจะแบ่งน่านฟ้าเพื่อรับแสงกันเอง  และยังสามารถให้ผลผลิตที่มากพอสมควรอีกด้วย  ดังนั้นหากไม่ต้องการแนวการปลูกที่เป็นระเบียบมากนัก  สามารถกำหนดระยะห่างได้ตามต้องการเพื่อความสุนทรีย์และแลดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น

การดูแลรักษา   :   ไม่ควรถางหญ้าหรือพรวนดินบริเวณโคนต้น  ใช้เพียงวิธีการตัดหญ้าให้สั้นจะทำให้หน้าดินไม่เสียจากการถูกแสงแดดแผดเผา  โดยเฉพาะในหน้าแล้ง  หญ้าจะช่วยชะลอการระเหยของน้ำที่หน้าดินได้ดี  หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วประมาณปลายเดือนมิถุนายน จะให้ปุ๋ยคอกเช่นมูลม้า  วัว  ไก่  อีกครั้ง 


การให้น้ำ  : ที่สวนจะให้ทุกๆ 7 วัน หรือทุกๆ 2 สัปดาห์ ในฤดูแล้ง แล้วแต่ความสะดวก หากกล้ายังเล็กอยู่อายุไม่ถึงปีควรให้นำ้ทุกสามวันเป็นอย่างน้อย ขึ้นอยู่กับว่าเป็นฤดูกาลไหนด้วย

การใส่ปุ๋ย   :   เนื่องจากที่สวนได้นำม้ามาเลี้ยงเพื่อช่วยกำจัดวัชพืช  จึงได้ปุ๋ยจากมูลม้าที่เดินเล็มหญ้าและให้ปุ๋ยไปในเวลาเดียวกัน  การให้ปุ๋ยของที่สวนจึงเป็นไปอย่างธรรมชาติ 


การตัดแต่งใบ  :  จะใช้กรรไกรตัดใบปาล์ม  ตัดเฉพาะทางใบที่แก่แล้ว  ต้นละประมาณ  2-3  ทางใบ  ตัดเป็นท่อนสั้นๆ  วางใว้รอบๆโคนต้นปล่อยใว้ให้สลายกลายเป็นปุ๋ยกลับคืนสู่ต้นอีกครั้ง 

โรคแมลงและศัตรูอื่นๆ  :  ยังไม่มีการป้องกันกำจัด  เนื่องจากไม่มีการระบาดของศัตรูมากนัก  แต่อาจมีด้วง  เข้ากัดกินยอด  นก  หนู  หรือกระรอกมา  รบกวนกัดกินผล  โดยเฉพาะในช่วงที่ผลใกล้แก่ ควรห่อผลด้วยถุงตาข่าย  โดยห่อทั้งทะลายใว้เพื่อป้องกันสัตว์มากัดกิน


ข้อมูลอ้างอิง  :  https://www.rakbankerd.com/


โพสต์โดยสมาชิก : POK@


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow