menu สะเดาะเคราะห์ เสริมบารมีกับการสร้างพระประธาน
date 02 ธ.ค. 61 09:12    หมวด: เรื่องลี้ลับ
facebook twitter google plus


สะเดาะเคราะห์ เสริมบารมีกับการสร้างพระประธาน


สะเดาะเคราะห์เสริมบารมีกับการสร้างพระประธาน

คนสมัยโบราณจะบอกบุญในโอกาสพิเศษเท่านั้นและการร่วมกันสร้างพระประธานเป็นบุญที่คนโบราณรุ่นก่อนๆจะบอกต่อจนกระทั่งได้เงินทองมาร่วมกันสร้างกระบวนการสร้างทำกันอย่างไรและว่ากันว่าจะได้อานิสงค์และผลบุญสะเดาะเคราะห์เสริมบารมีแล้วบุญใดที่จะได้รับบทความนี้Horoscopethaizaจะอธิบาย

   ความเชื่อคนโบราณมีการริเริ่มสร้างพระประธานมานานเพราะสมัยพุทธกาลมีประวัติว่ามีชายสามคนคนแรกปั้นดินเหนียวเป็นพระพุทธคนที่สองนำไม้มาแกะสลักคนที่สามหล่อโลหะเป็นองค์พระขนาดใหญ่ย่อมแสดงว่ามีวิวัฒนาการสร้างตามลำดับและวัดทุกวัดจะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมใจคนในสังคมทำให้เกิดแรงศรัทธาพระพุทธศาสนาเมื่อใดเริ่มเป็นวัดคนโบราณจะเริ่มระดมทุนสร้างสิ่งปลูกสร้างจนกระทั่งแล้วเสร็จ   ภารกิจต่อไปคือการสร้างพระประธานคือสัญลักษณ์ตัวแทนพระพุทธเจ้าจะครบพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรม
พระสงฆ์อานิสงค์ที่ได้จากการสร้างพระประธานคือผู้ที่ร่วมสร้างจะได้เสริมดวงทานบารมีเป็นพุทธบูชาการเข้าสู่นิพพานง่ายกว่าผู้ที่ไม่เคยสร้างผู้สร้างจะมีวาสนาบารมีหลุดพ้นไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในภพมนุษย์ผู้ที่มีอาชีพข้าราชการจะเจริญก้าวหน้าในการงานมีวาสนาสำหรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใหญ่โตในภายภาคหน้าโดยไม่มีอุปสรรคมาขัดขวาง

   ฉะนั้นผู้ที่มีอาชีพทหารตำรวจและครูบาอาจารย์ควรหาโอกาสร่วมสร้างพระประธานรวมทั้งผู้ที่เคยก่อกรรมไว้ไม่ว่าจะเคยฆ่าสัตว์ผิดต่อเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติจะอโหสิกรรมให้มีทุกข์เคราะห์ร้ายบรรเทาลงผู้ที่มีอาชีพนักร้องดารานักแสดงที่ต้องใช้ความมีเสน่ห์ความนิยมจากประชาชนและผู้ที่มีรูปโฉมอัปลักษณ์รูปร่างหน้าตาไม่ดีควรร่วมสร้างพระประธานจะเกิดได้เป็นคนรูปโฉมที่งดงามเป็นที่รักใคร่เมื่อแรกพบ
   สำหรับผู้ที่มีอาชีพค้าขายควรเลือกสร้างฐานพระประธานเปรียบประดุจเป็นฐานรองรับพระพุทธเจ้าความเชื่อจากคหบดีสมัยพุทธกาลเชื่อว่าจะค้าขายดีการค้าประสบความสำเร็จเป็นมหาเศรษฐี

   มีความเชื่อคนโบราณข้อหนึ่งว่าการทำบุญควรให้โอกาสเพื่อนญาติพี่น้องคนรู้จักรอบข้างร่วมกันทำบุญชาติหน้าจะได้เกิดภพภูมิที่ดีมีเพื่อนมากทำบุญโดยไม่บอกใครจะได้บุญแต่ชาติหน้าจะไม่มีเพื่อนอาจเป็นอุบายให้ทุกคนอยากทำบุญจนเกิดเป็นพฤติกรรมการสร้างพระประธานคือกิจกรรมหนึ่งที่ควรมีการบอกบุญต่อกันไป


ขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaizaโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy