menu ประกาศจาก...สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ( 11 ธันวาคม - 9 มกราคม 2562 )
date 03 ธ.ค. 61 12:12    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ( 11 ธันวาคม - 9 มกราคม 2562 )
indiglow

ประกาศรับสมัคร

29 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 9,400-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.,ปวท.,ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้เกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26282ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow