menu ประกาศจาก...สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ( บัดนี้ - 18 ธันวาคม 2561 )
date 04 ธ.ค. 61 06:12    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  ( บัดนี้ - 18 ธันวาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

3ธันวาคม2561

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ถ.ติวานนท์ต.ตลาดขวัญอ.เมืองจ.นนทบุรี11000
เอกสารต้นฉบับ:พนักงานราชการ 
ชื่อตำแหน่ง:นักวิชาการตรวจสอบภายใน(พนักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
อัตราเงินเดือน:18000บาท
ประเภท:บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง:2ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
วิธีการเลือกสรร:
ตามเอกสารความรู้ความสามารถ
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
วิธีการประเมิน: 

ตามเอกสารทักษะ
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
วิธีการประเมิน: 

ตามเอกสารสมรรถนะ
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
วิธีการประเมิน:
เกณฑ์การประเมิน:ตามเอกสารผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ60ตามเอกสารการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงลำดับตามคะแนนรวมจากการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับแรกตามลำดับกรณีผู้ที่ผ่านการเลือกสรรมีคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร:วันพุธที่12ธันวาคมพ.ศ.2561ถึงวันอังคารที่18ธันวาคมพ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26298


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy