menu เพิ่งกระจ่าง!! ทำไมคนโบราณใช้สาวพรหมจรรย์กวนข้าวทิพย์
date 04 ธ.ค. 61 17:12    หมวด: เรื่องลี้ลับ
facebook twitter google plus


เพิ่งกระจ่าง!! ทำไมคนโบราณใช้สาวพรหมจรรย์กวนข้าวทิพย์
เพิ่งกระจ่าง!!ทำไมคนโบราณใช้สาวพรหมจรรย์กวนข้าวทิพย์


วันวิสาขบูชาทุกปีตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกเป็นวันสำคัญอย่างไรทำไมชาวพุทธและชาวโลกให้ความสนใจกันมากและประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธจะต้องปฏิบัติบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์คือพิธีการกวนข้าวทิพย์โดยสาวพรหมจรรย์เท่านั้นคุณสงสัยไหมว่าทำไมคนโบราณไม่ยุติธรรมเลือกแต่สาวพรหมจรรย์แล้วสาวอื่นร่วมพิธีไม่ได้เหรอบทความนี้Horoscopethaizaจะอธิบาย

   วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติลงมติว่าเป็นวันสำคัญระดับนานาชาติเพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าโดยที่สามเหตุการณ์บังเอิญเกิดขึ้นในวันเดียวกันแต่ต่างปีกันชาวพุทธจัดว่าน่าอัศจรรย์ฉะนั้นชาวพุทธโบราณจึงเรียกว่าวิสาขปุรณมีบูชาหรือวิสาขบูชาแปลว่าการบูชาวันเพ็ญเดือนวิสาขะ
   ตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลบันทึกว่ามีประเพณีที่สืบทอดกันมาประเพณีหนึ่งก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้คือประเพณีกวนข้าวทิพย์หรือข้าวมธุปายาสโดยวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกธิดาเศรษฐีประจำหมู่บ้านคือนางสุชาดาได้นำอาหารที่กวนวิธีแบบเดียวกับข้าวมธุปายาสไปสังเวยแด่เทพยาดาใต้ต้นโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแต่พบกับพระพุทธเจ้าเนื่องจากรูปลักษณ์ที่เป็นเอกบุรุษของพระองค์ทำให้นางเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นเทวดาเมื่อพระพุทธเจ้าเสวยเสร็จทรงนำภาชนะที่ใส่อาหารลอยน้ำก่อนลอยพระองค์ทรงตั้งจิตว่าหากพระองค์ทรงตรัสรู้สำเร็จขอให้ภาชนะลอยทวนน้ำขึ้นไปผลคือภาชนะลอยทวนน้ำขึ้นไปพระพุทธเจ้าเชื่อภัตราหารมื้อที่นางสุชาดานำมามีส่วนทำให้พระองค์ทรงตรัสรู้อริยสัจสี่และทั้งหมดคือที่มาพิธีกวนข้าวทิพย์พิธีกวนข้าวทิพย์เริ่มวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหกก่อนวันวิสาขบูชาโดยพิธีพราหมณ์ตั้งบายศรีบวงสรวงเทพยดาเริ่มกวนจากข้าวที่ยังเป็นน้ำนมคือข้าวที่เพิ่งออกรวงใหม่เมล็ดยังเป็นแป้งเอาเปลือกออกบางคนเรียกว่าข้าวตั้งท้องส่วนประสมมีสิ่งมงคลเก้าอย่างคือนมเนยน้ำอ้อยน้ำผึ้งผลไม้และเมล็ดธัญพืชจนครบให้สาวพรหมจรรย์สี่คนกวนให้ข้าวสุกจนเหนียวแล้วปั้นเป็นก้อนกลมนำไปวัดวันรุ่งขึ้นแต่ปัญหาที่คนโบราณจะเลือกเฉพาะสาวพรหมจรรย์เพราะการประพฤติกามทั้งหลายมีโทษมากทุกข์มากจนเป็นเหตุแห่งการทะเลาะจิตใจขุ่นมัวสาวพรหมจรรย์จะประพฤติตนอย่างพระพรหมคือการประพฤติตามคุณธรรมพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดจะตัดกิเลสจนหมดเป็นต้นว่ากามารมณ์เพราะความสุขความพอใจอยู่ในอารมณ์จนขาดสมาธิกระบวนการกวนให้ข้าวสุกจนเหนียวต้องใช้เวลานานและความวิริยะอุตสาหะความตั้งใจจริงสาวอื่นที่ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ส่วนใหญ่มีกิเลสมากจิตใจหมกมุ่นสกปรกขาดสมาธิทำให้ข้าวทิพย์ที่กวนไม่บริสุทธิ์

   ผู้ตัดกามารมณ์ได้จะปฏิบัติธรรมได้อย่างรวดเร็วคนทั่วไปปฏิบัติพรหมจรรย์ได้โดยพอใจเฉพาะคู่ครองตนเองรักษาศัลห้าศีลแปดอย่าลืมว่าสังคมไทยโบราณส่งเสริมการรักนวลสงวนตัว


ขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaizaโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy