menu ประกาศจาก...ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งกะลาสี ( 12 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2561 )
date 05 ธ.ค. 61 13:12    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งกะลาสี ( 12 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

4ธันวาคม2561

รายละเอียด

กรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง:กะลาสี(ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต3(กระบี่))
อัตราเงินเดือน:10,430บาท
ประเภท:บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง:2ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร:ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน:สอบข้อเขียน

ตามเอกสารทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน:ตามเอกสาร

ตามเอกสารสมรรถนะ
ความรู้มนุษยสัมพันธ์ความคิดริเริ่มทัศนคติและแรงจูงใจวิธีการประเมิน
วิธีการประเมิน:สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน:ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ60

เปิดรับสมัคร:วันพุธที่12ธันวาคมพ.ศ.2561ถึงวันพฤหัสบดีที่20ธันวาคมพ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26301ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy