menu ประกาศจาก...ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งกะลาสี ( 12 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2561 )
date 05 ธ.ค. 61 13:12    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งกะลาสี ( 12 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

4 ธันวาคม 2561

รายละเอียด

กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : กะลาสี (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่))
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ วิธีการประเมิน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26301ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow