menu มั่นใจ มีทางออก “วิษณุ”แจงปปช.กำลังแก้ปมยื่นทรัพย์สินไม่ใช้ม.44
date 06 ธ.ค. 61 07:12    หมวด: ข่าวราชการ
facebook twitter google plus


มั่นใจ มีทางออก “วิษณุ”แจงปปช.กำลังแก้ปมยื่นทรัพย์สินไม่ใช้ม.44

"วิษณุ"เผยป.ป.ช.กำลังสางปมประกาศให้แจ้งบัญชีทรัพย์สินแนะแบ่ง3กลุ่มมั่นใจมีทางออกไม่ต้องใช้ม.44

นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)เกี่ยวกับการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินว่าขณะนี้ยังไม่ตกผลึกเพราะป.ป.ช.ยังไม่ได้แจ้งมาว่าจะทำอย่างไรแต่ตอนนี้รู้ปัญหาหมดแล้วซึ่งมีหลายทางออกโดยจะดูว่าทางไหนดีที่สุดและยืนอยู่บนหลักธรรมาภิบาลคือตำแหน่งที่สุ่มเสี่ยงจะต้องมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินแต่ทั้งนี้ต้องเข้าใจว่าแม้บางตำแหน่งจะไม่ต้องยื่นก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งป.ป.ช.สามารถเข้าไปตรวจสอบได้อยู่ดีดังนั้นต้องแยกให้ออกปัญหาที่กำลังเกิดคือ ป.ป.ช.จะดูว่าตำแหน่งใดที่สุ่มเสี่ยง มีโอกาสที่จะทำให้เกิดปัญหาได้
นายวิษณุยังกล่าวต่ออีกว่าอาจจะมีการยกเลิกบางตำแหน่งที่อยู่ในประกาศป.ป.ช.ให้ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งเป็นข้อเสนอของป.ป.ช.ไม่มีใครบังคับแต่เท่าที่ได้คุยกับป.ป.ช.มีการแบ่งตำแหน่งออกเป็น3-4กลุ่มคือ1.ตำแหน่งที่ไม่ต้องไปยื่นอะไรทั้งสิ้นและไม่ควรให้ยื่นเพราะไม่ได้สุ่มเสี่ยงใดๆเลย2.กลุ่มที่ควรจะต้องให้ยื่นแต่ไม่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ 3.กลุ่มที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและต้องเปิดเผยต่อสาธารณะดังนั้นป.ป.ช.จะต้องไปจัดกลุ่มโดยการลือกว่าตำแหน่งใดอยู่กลุ่มใดไม่ควรใช้สองมาตรฐานแต่ควรใช้การพิจารณาอย่างมีเหตุผลแต่เมื่อถามว่ามีการร้องขอให้นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา44แล้วหรือไม่นายวิษณุยืนยันคสช.จะไม่มีวันทำอย่างนั้นถ้าจะยกเลิกป.ป.ช.จะเป็นฝ่ายยกเลิกเอง
ขอบคุณข้อมูลจาก:innnews.โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy