menu ขยายพันธุ์ชะอม ด้วยวิธีการตอนกิ่ง
date 06 ธ.ค. 61 11:12    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


ขยายพันธุ์ชะอม ด้วยวิธีการตอนกิ่ง
indiglow

ขยายพันธุ์ชะอม  ด้วยวิธีการตอนกิ่ง  

การปลูก ชะอม   อาจจะมีต้นทุนการดูแลไม่มากนักและไม่ค่อยมีแมลงศัตรูพืชรบกวน แต่ราคาชะอมที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปจะมีราคาแตกต่างกันออกไปตามช่วงฤดูกาล จึงเป็นเหตุจูงใจให้เกษตรกรหลายคนเริ่มปลูกเพื่อการค้า ทั้งการจำหน่ายกิ่งพันธุ์ด้วยวิธีการตอนสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้

การปลูกชะอมมีต้นทุนการดูแลไม่มากนักและไม่ค่อยมีแมลงศัตรูพืชรบกวน ราคาผลผลิตจะแตกต่างกันออกไปตามช่วงฤดูกาล อาทิ ปกติจำหน่ายกิโลกรัมละ 15-25  บาท แต่ถ้าหากเป็นช่วงฤดูหนาวชะอมจะราคาสูงขึ้นเป็นกิโลกรัมละ  40-75  บาท  จึงเป็นเหตุจูงใจให้เกษตรกรหลายคนเริ่มปลูกเพื่อการค้า  การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ซึ่งชะอมในแต่ละต้นสามารถนำมาขยายพันธุ์ได้จำนวนมากด้วยวิธีง่ายๆ  ดังนี้


อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตอนกิ่ง 
1. มีดคมๆ
2. ขุยมะพร้าว
3. ถุงพลาสติก
4.เชือกฟาง
5. น้ำ

- แช่ขุยมะพร้าวกับน้ำทิ้งไว้อย่างน้อย  1  คืน
- เลือกกิ่งที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคแมลงโดยกิ่งที่ใช้ตอนจะต้องให้กิ่งเป็นสีน้ำตาลจะสามารถแตกรากได้ดี
- ควั่นกิ่งด้วยมีดคมๆ ยาวประมาณ  2  เซนติเมตร โดยกรีดเอาเปลือกนอกออกแล้วขูดเอาเยื่อหุ้มกิ่งออก  ทิ้งไว้ประมาณ  1  สัปดาห์  เพื่อให้กิ่งแห้ง
- นำขุยมะพร้าวบีบน้ำออกพอหมาดๆยัดใส่ในถุงพลาสติกใสผูกปากถุงให้แน่น
- ใช้มีดผ่าตามความยาวแล้วนำไปหุ้มบนรอยแผลของกิ่งตอน มัดด้วยเชือกฟางหัว-ท้ายให้แน่น
- กิ่งที่ตอนจะใช้เวลาประมาณ  20  วันจะมีรากงอกแทงผ่านวัสดุและเริ่มแก่เป็นสีเหลือง สีน้ำตาล  ปลายรากมีสีขาว  และมีจำนวนมากพอจึงตัดกิ่งตอนได้
- นำกิ่งตอนไปชำในถุงพลาสติก เพื่อรอการปลูกต่อไป 


การชำกิ่งตอน
- ตัดกิ่งตอนความยาวประมาณ  1  ฟุตตัดกิ่งเล็กๆ  และใบออกให้หมด
- ใช้มูลสัตว์แห้งละเอียดผสมกับแกลบดำ อัตรา  3:1  คลุกเคล้าให้เข้ากัน
- แกะพลาสติกที่หุ้มรากของกิ่งตอนออกนำกิ่งตอนใส่ลงถุงในแนวตั้งจากนั้นกรอกวัสดุปลูกที่เตรียมไว้ให้เต็มถุงใช้มือกดให้แน่น
- รดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้รากงอกต่อไป
- เมื่อรดน้ำ  10-15  วัน  กิ่งตอนที่เพาะจะแตกยอดอ่อนและอีกประมาณ  50  วันจะแตกราก ทำการเพาะเลี้ยงต่อไปอีกประมาณ  60  วันก็สามารถนำไปปลูกได้ 

-ใช้กิ่งพันธุ์ที่ได้จากการตอนปลูกระยะ  1x1  เมตร  ควรปลูกในฤดูร้อนและรดน้ำช่วยจะมีอัตราการเจริญเติบโตได้ดีกว่าปลูกในฤดูฝน

- โดยการกำจัดวัชพืชรอบๆ  โคนต้นแล้วคลุมด้วยหญ้า  และใบไม้แห้งใส่ปุ๋ยคอกปีละครั้งก็เพียงพอ
- รดน้ำอย่างน้อย  3-5  วันเพื่อให้ชะอมแตกยอดบ่อยครั้งขึ้น
- ชะอมสามารถแตกยอดใหม่ได้หลังจากเด็ดยอดอย่างน้อย  1  สัปดาห์

อายุการเก็บเกี่ยว 
- หลังจากปลูกกิ่งตอนได้ประมาณ  10 -15  วัน ก็สามารถตัดยอดขายได้  หากมีการบำรุงรักษาที่ดี ให้ชะอมเจริญเติบโตได้ดีจะสามารถตัดยอดชะอมได้ทุก ๆ  3-4  วัน 


โพสต์โดยสมาชิก : POK@


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow