menu ขยายพันธุ์ชะอม ด้วยวิธีการตอนกิ่ง
date 06 ธ.ค. 61 11:12    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


ขยายพันธุ์ชะอม ด้วยวิธีการตอนกิ่ง

ขยายพันธุ์ชะอม ด้วยวิธีการตอนกิ่ง  

การปลูกชะอม อาจจะมีต้นทุนการดูแลไม่มากนักและไม่ค่อยมีแมลงศัตรูพืชรบกวนแต่ราคาชะอมที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปจะมีราคาแตกต่างกันออกไปตามช่วงฤดูกาลจึงเป็นเหตุจูงใจให้เกษตรกรหลายคนเริ่มปลูกเพื่อการค้าทั้งการจำหน่ายกิ่งพันธุ์ด้วยวิธีการตอนสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้

การปลูกชะอมมีต้นทุนการดูแลไม่มากนักและไม่ค่อยมีแมลงศัตรูพืชรบกวนราคาผลผลิตจะแตกต่างกันออกไปตามช่วงฤดูกาลอาทิปกติจำหน่ายกิโลกรัมละ15-25 บาทแต่ถ้าหากเป็นช่วงฤดูหนาวชะอมจะราคาสูงขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 40-75 บาท จึงเป็นเหตุจูงใจให้เกษตรกรหลายคนเริ่มปลูกเพื่อการค้า การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรซึ่งชะอมในแต่ละต้นสามารถนำมาขยายพันธุ์ได้จำนวนมากด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้


อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตอนกิ่ง 
1.มีดคมๆ
2.ขุยมะพร้าว
3.ถุงพลาสติก
4.เชือกฟาง
5.น้ำ

-แช่ขุยมะพร้าวกับน้ำทิ้งไว้อย่างน้อย 1 คืน
-เลือกกิ่งที่สมบูรณ์ปราศจากโรคแมลงโดยกิ่งที่ใช้ตอนจะต้องให้กิ่งเป็นสีน้ำตาลจะสามารถแตกรากได้ดี
-ควั่นกิ่งด้วยมีดคมๆยาวประมาณ 2 เซนติเมตรโดยกรีดเอาเปลือกนอกออกแล้วขูดเอาเยื่อหุ้มกิ่งออก ทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้กิ่งแห้ง
-นำขุยมะพร้าวบีบน้ำออกพอหมาดๆยัดใส่ในถุงพลาสติกใสผูกปากถุงให้แน่น
-ใช้มีดผ่าตามความยาวแล้วนำไปหุ้มบนรอยแผลของกิ่งตอนมัดด้วยเชือกฟางหัว-ท้ายให้แน่น
-กิ่งที่ตอนจะใช้เวลาประมาณ 20 วันจะมีรากงอกแทงผ่านวัสดุและเริ่มแก่เป็นสีเหลืองสีน้ำตาล ปลายรากมีสีขาว และมีจำนวนมากพอจึงตัดกิ่งตอนได้
-นำกิ่งตอนไปชำในถุงพลาสติกเพื่อรอการปลูกต่อไป 


การชำกิ่งตอน
-ตัดกิ่งตอนความยาวประมาณ 1 ฟุตตัดกิ่งเล็กๆ และใบออกให้หมด
-ใช้มูลสัตว์แห้งละเอียดผสมกับแกลบดำอัตรา 3:1 คลุกเคล้าให้เข้ากัน
-แกะพลาสติกที่หุ้มรากของกิ่งตอนออกนำกิ่งตอนใส่ลงถุงในแนวตั้งจากนั้นกรอกวัสดุปลูกที่เตรียมไว้ให้เต็มถุงใช้มือกดให้แน่น
-รดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้รากงอกต่อไป
-เมื่อรดน้ำ 10-15 วัน กิ่งตอนที่เพาะจะแตกยอดอ่อนและอีกประมาณ 50 วันจะแตกรากทำการเพาะเลี้ยงต่อไปอีกประมาณ 60 วันก็สามารถนำไปปลูกได้ 

-ใช้กิ่งพันธุ์ที่ได้จากการตอนปลูกระยะ 1x1 เมตร ควรปลูกในฤดูร้อนและรดน้ำช่วยจะมีอัตราการเจริญเติบโตได้ดีกว่าปลูกในฤดูฝน

-โดยการกำจัดวัชพืชรอบๆ โคนต้นแล้วคลุมด้วยหญ้า และใบไม้แห้งใส่ปุ๋ยคอกปีละครั้งก็เพียงพอ
-รดน้ำอย่างน้อย 3-5 วันเพื่อให้ชะอมแตกยอดบ่อยครั้งขึ้น
-ชะอมสามารถแตกยอดใหม่ได้หลังจากเด็ดยอดอย่างน้อย 1 สัปดาห์

อายุการเก็บเกี่ยว 
-หลังจากปลูกกิ่งตอนได้ประมาณ 10-15 วันก็สามารถตัดยอดขายได้ หากมีการบำรุงรักษาที่ดีให้ชะอมเจริญเติบโตได้ดีจะสามารถตัดยอดชะอมได้ทุกๆ 3-4 วัน โพสต์โดยสมาชิก : POK@