menu ประกาศจาก...กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นายช่างไฟฟ้า ( 17 ธันวาคม - 21 ธันวาคม 2561 )
date 07 ธ.ค. 61 07:12    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นายช่างไฟฟ้า  ( 17 ธันวาคม - 21 ธันวาคม 2561 )
indiglow

ประกาศรับสมัคร

6 ธันวาคม 2561

รายละเอียด

กรมทางหลวงชนบท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นายช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน : 18,000-13,800 บาท
ประเภท : บริหารงานทั่วไป,เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี,ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 

นายช่างไฟฟ้า 
ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ตามเอกสารปฎิบัติงานในฐานะผู้ปฎิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฎิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

นายช่างไฟฟ้า 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก 
1.2 จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผนบำรุงรักษา 
1.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงานหรือกฎหมายกำหนด 
2. ด้านการบริการ 
2.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
2.2 ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26311


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy


indiglow

menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow