menu สูตรปุ๋ยหมักบำรุงต้นสละ
date 26 ธ.ค. 61 11:12    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


สูตรปุ๋ยหมักบำรุงต้นสละ
indiglow

สูตรปุ๋ยหมักบำรุงต้นสละ 
เพื่อเสริมความแข็งแรงให้ต้น  และผลผลิตที่มีคุณภาพ

คุณธานินทร์  ใจห้าว   ใช้วิธี การดูแลสวนสละ อินทรีย์   จนประสบความสำเร็จ  โดยการทำ ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพเอง  ใช้ในพื้นที่สวน สละ   ภายในสวนสละของคุณธานินทร์  จะวางท่อน้ำแบบสปิงเกอร์ทุกๆ  3  เมตร  เพื่อจะให้น้ำแก่สละในช่วงที่มีอากาศแห้ง  การปล่อยน้ำผ่านสปิงเกอร์นั้น  คุณธานินทร์ จะใส่น้ำหมักชีวภาพที่ได้สูตรมาจากพัฒนาดินมาผสมพร้อมกับส่งน้ำตามท่อผ่านระบบสปิงเกอร์  เป็น การบำรุงพืช เพราะหลัง/ระหว่างที่พืชได้น้ำ  พืชจะดูดซึมธาตุอาหารได้ดี  ทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาไปในตัวอีกด้วย

สำหรับน้ำหมักที่ คุณธานินทร์  ใจห้าว ได้ทำขึ้น  จะนำเอาของภายในครัวเรือนที่หาได้หรือของที่หาได้ในพื้นที่  อาทิเช่น  ปลาหลังเขียว  ที่หาซื้อได้ในราคาที่ถูกเพราะอยู่ใกล้แพรับซื้อปลา  หรือจะเป็นถั่วฝักยาวหรือฟักทองที่ปลูกเองและกินไม่หมด  รวมทั้ง  พืชผักอย่างอื่นๆ  ที่มีภายในครัวเรือนไม่จำเพาะเจาะว่าต้องมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้บำรุงพืชปลูก


ส่วนผสม 
1.ปลาหลังเขียวหรือปลาอื่นๆ  จำนวน  10  กิโลกรัม
2.เศษพืชผัก ผลไม้  เหลือทิ้ง  จำนวน  30  กิโลกรัม
3.กากน้ำตาล  จำนวน  10  กิโลกรัม
4.พด. 2 
จำนวน  1  ซอง

วิธีการทำ 
1.นำปลาหลังเขียวและเศษพืชผักผลไม้  มาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงไปในถังหมัก
2.นำกากน้ำตาลใส่ลงไปในถัวหมักคลุกเคล้าให้เข้ากัน
3.ใส่สาร พด.2  ลงไปในถังหมัก คลุดเคล้าอีกครั้ง
4.ปิดฝาไม่ต้องสนิทและตั้งไว้ในที่ร่ม
5.ในระหว่างการหมัก ให้คนทุกๆ  5-7  วัน


การนำไปใช้  
หมักจนครบ  1  เดือน  ก็สามารถนำไปใช้ผสมกับน้ำส่งผ่านระบบท่อสปริงเกอร์ในสวนไม้ผลได้ทันที โดยให้ปุ๋ยน้ำหมักเดือนละครั้งโพสต์โดยสมาชิก : POK@


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow