Social :

เทคนิคการปลูก และดูแล ผักแขยง

03 ม.ค. 62 10:01
เทคนิคการปลูก และดูแล ผักแขยง

เทคนิคการปลูก และดูแล ผักแขยง

เทคนิคการปลูก  และดูแล  ผักแขยง

ผักแขยง    เป็นเป็นวัชพืชในนาข้าว ทั้งต้นมีกลิ่นหอมฉุน เผ็ดร้อนชาวอีสานใช้ใส่ในแกงต้มปลา อ่อมต่างๆ มีกลิ่นหอม  ช่วยดับกลิ่นคาว และเป็นพืชสมุนไพร ทางภาคอีสาน ใช้ ทั้งต้น เป็นยาขับน้ำนม ขับลม และเป็นยาระบายท้อง น้ำคั้นจากต้นใช้แก้ไข้ แก้คัน ฝี และกลาก แก้อาการบวม เป็นยาระบายอ่อนๆ ต้นแห้ง ที่เก็บไว้นาน 1 ปี ต้มน้ำดื่ม แก้พิษเบื่อเมา


ชื่ออวิทยาศาสตร์ : Limnophila geoffrayi หรือ Limnophila aromatica

ชื่ออื่นๆ : กะออม กะแยง(ตะวันออกเฉียงเหนือ) กะแยงแดง(อุบลราชธานี) ผักพา(เหนือ)

ลักษณะทั่วไป : เป็นพืชในวงศ์   Scorphulariaceae  หรือ  Plantaginaceae   ไม้ล้มลุกฤดูเดียว  ลำต้นเรียวยาว  ตั้งตรง  กลมกลวง  อวบน้ำ  มีขนแน่น  ใบเดี่ยว  เรียงตรงข้าม ทุกข้อ ตลอดลำต้น รูปขอบขนานแกมใบหอกขอบใบหยัก  มนแกมฟันเลื่อย ปลายใบแหลม โคนใบห่อติดลำต้น ดอกช่อกระจะออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง ออกพร้อมกันทั้งต้น  ดอกย่อย  2-10  ดอก  ดอกเป็นรูปหลอดคล้ายถ้วย  รูปกรวย  ปลายบานเล็กน้อย  แยกออกเป็น  4  กลีบ  กลีบดอกสีม่วง  ผิวด้านนอกเรียบ  ผิวด้านในตอนล่างของกลีบดอกมีขน ผลแห้งแตกได้  รูปกระสวย  เมล็ดรูปร่างกลมรี  สีน้ำตาลดำ  ขนาดเล็กมาก  ชอบขึ้นบริเวณที่มีน้ำขังเล็กน้อย


วิธีปลูกผักแขยง ปลอดสารพิษ 
ผักแขยงเป็นพืชผักพื้นบ้านที่นิยมทานกันอย่างแพร่หลาย  พบเห็นได้ทั่วไปในจังหวัดอุบลบราชธานี  ซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญของประเทศ  สามารถเพาะขยายพันธุ์  ได้ด้วยวิธีการแยกกอ

การปลูก  :  เตรียมพื้นที่ปลูกลักษณะคล้ายกับแปลงนาข้าวเพื่อปักดำโดยการทำเป็นแปลงนาเล็กๆ  ไถดะหรือใช้จอบขุดพร้อมกับใส่ปุ๋ยคอก  แล้วระบายน้ำเข้า  หลังจากนั้นไถคลาดเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเตรียมดินสำหรับปลูกผักแขยง

การปักดำ  :  ใช้พันธุ์ที่ได้จากการแยกกอมาปักดำลงในแปลง  ด้วยวิธีการคล้ายกับการทำนาข้าว  โดยใช้ระยะปลูก  30 x 30  เซนติเมตร  หลังทำการปักดำประมาณ  2-3  วัน  ต้นกล้าผักแขยงจะเริ่มตั้งตัวได้

การดูแลรักษา   :  หลังต้นกล้าตั้งตัวได้แล้วให้ทำการหว่านปุ๋ยเคมีสูตร  16-16-8  หรือ  15-15-15  เป็นครั้งแรก  และให้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีสูตร  16-16-8  หรือ  15-15-15  อีกครั้งหลังการเก็บเกี่ยว  (หรือทุกครั้งหลังการเก็บเกี่ยว)  จากนั้นให้น้ำขังระดับน้ำเหนือผิวดินประมาณ  2-3  เซนติเมตร  ภายในระยะเวลา  1-2  สัปดาห์ **ควรให้มีน้ำขังอยู่ในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ


โรคแมลงศัตรู  :  พบเห็นได้น้อยมากเนื่องจากผักแขยงนั้นมีกลิ่นฉุน  ปัญหาส่วนใหญ่  คือเชื้อราทำให้ต้นเหี่ยวเฉา  และเน่าเสีย

การเก็บเกี่ยว : สามารถเก็บเกี่ยวภายหลังปลูก  20-30  วัน  ก็เก็บเกี่ยวได้  โดยวิธีการถอนแยกปล่อยส่วนโคนและรากให้เหลือติดไว้กับดิน  หลังจากนั้นก็หว่านปุ๋ยบำรุงต้น  และดูแลรักษาต่อไปจนกว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวครั้งต่อไปได้
 
ประโยชน์  :  สามารถบริโภคเป็นผักและเป็นสมุนไพรรักษาโรค  ใช้ได้ทั้งใบและต้น

ผลตอบแทนจากการปลูกผักแขยง/ไร่/ปี  :  การปลูกผักแขยงมีรายได้นอกเหนือต้นทุนรวม  เท่ากับ  260,520  บาทต่อไร่ต่อปี

การตลาด  :  ผักแขยง  เป็นผักพื้นบ้านที่ชาวบ้านทั่วไปนิยมรับประทาน โดยตลาดจะรับซื้อในราคาดี  โดยเฉพาะในหน้าที่ผักออกน้อยในหน้าแล้งหรือหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว  ผักขแยงจะมีราคาดีมาก  โดยราคาจะอยู่ที่ประมาณ  ถุงละ  100  บาท  (ถุงละ  5  กิโลกรัม)

คำแนะนำเพิ่มเติม :
- การปลูกผักแขยง  เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ผู้มีใจรักด้านการเกษตรไม่ควรมองข้าม  โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีที่ดินใกล้แหล่งน้ำสามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมได้เพราะรายได้ดี ที่แน่ๆ  เกษตรกรที่จะทำต้อง  อดทน  ขยันหมั่นเพียรและฝึกฝนฝีมืออยู่เสมอ

- การปลูกผักแขยงจำเป็นต้องให้ปุ๋ยเคมี  และปุ๋ยคอกเสริมกัน  เพื่อให้ผักเจริญเติบโตได้เต็มที่ ให้ผลผลิตดี  เป็นที่นิยมของตลาด


ข้อมูลอ้างอิง  :  https://www.rakbankerd.com

โพสต์โดย : POK@