menu เทคนิคการปลูก และดูแล กุยช่ายใบ
date 05 ม.ค. 62 11:01    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


เทคนิคการปลูก และดูแล กุยช่ายใบ
indiglow

เทคนิคการปลูก และดูแล  กุยช่ายใบ  

กุยช่าย    เป็นพืชผักที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง  สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายประเภท  ปัจจุบันกระแสความนิยมการบริโภคพืชผักสมุนไพรมีค่อนข้างสูง  กุยช่ายจึงเป็นผักที่มีผู้ให้ความสนใจบริโภคกันเป็นจำนวนมาก  เพราะนอกจากจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายในร่างกายดีขึ้นแล้ว  กุยช่ายยังช่วยในทำความสะอาดระบบทางเดินอาหารได้ดีอีกด้วย

กุยช่ายเป็นพืชผักอยู่ในวงศ์เดียวกับหอม  กระเทียมมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนนิยมบริโภคในเอเซียทั่วไปเป็นพืชข้ามปี  มี  2  สายพันธุ์  คือ  กุยช่ายใบและกุยช่ายดอก  ณ  ที่นี้จะขอกล่าวถึงการปลูกกุยช่ายใบลดใช้สารเคมี เชิงการค้า  ซึ่งมีขั้นตอน  และวิธีการดังนี้


1.เริ่มต้นด้วยการเตรียมดิน  ถากหญ้า  เทปุ๋ยหมัก  1  กิโลกรัม  ผสมกับหน้าดินเกลี่ยให้เป็นรูปแปลง  ขนาดแปลง  1 x 6  เมตร
2.รดราดด้วยน้ำหมักชีวภาพ  คลุมด้วยฟางแล้วทิ้งไว้  7  วัน
3.จัดหาพันธุ์กุยช่ายมาปลูก  ใช้ระยะปลูกห่างกันประมาณ  25-30  ซ.ม. แปลงกว้าง  1.20  เมตรปลูกได้  4  แถว
4.รดน้ำวันละ  2  ครั้ง  เช้า-เย็น  ใช้ระบบสปริงเกอร์และรดด้วยน้ำหมักชีวภาพทุก  7  วัน

** อายุการเก็บเกี่ยวหลังปลูกประมาณ  25- 30  วัน  เริ่มเก็บเกี่ยครั้งแรก  หลังจากนั้น  ทำการเก็บเกี่ยวทุก  7-10  วัน  ปลูกครั้งหนึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดปีและหลังการตัดเก็บผลผลิตแล้วจะบำรุงด้วยน้ำหมักและรดน้ำทุกเช้า  กุยช่ายจะแตกยอดใหม่ออกมาให้เก็บเกี่ยวได้เรื่อยๆ


การให้ปุ๋ย   :  ใช้ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมี โดยใช้โรยรอบๆ  แปลงปลูก  อัตรา  1  กิโลกรัมต่อ 
1  แปลง  โรยให้ทั่วแปลงและบริเวณ  และให้ปุ๋ยน้ำหมักไปพร้อมกับระบบน้ำ  วันละ  2  ครั้งเช้าเย็น  ในอัตรา  1 :  100  ส่วน 

สูตรปุ๋ยน้ำหมักบำรุงกุยช่ายใบ 
1.ถั่วเหลืองหรือนมสด  1  กิโลกรัม
2.น้ำตาลทรายแดง  1  กิโลกรัม
3.น้ำ  1  ลิตร

วิธีการทำ 
นำถั่วเหลืองไปแช่น้ำ  1  คืนนำไปบด  นำส่วนผสมทั้งหมดผสมให้เข้ากันหมักไว้  15  วัน  สามารถนำไปใช้ได้

อัตราการใช้ 
สัดส่วน  1:50  หรือ  1:100  ใช่พ่นพืชผักผลไม้  จะช่วยบำรุงการเจริญเติบโตทางใบ  ผักสวยงาม รสชาติผักจะกรอบอร่อย

การดูแลอื่นๆ   :  แปลงหมั่นตรวจและเก็บหญ้าวัชพืชที่ขึ้นรบกวนและเกลี่ยพื้นที่ให้โล่งไม่ให้น้ำขัง  เพราะจะทำให้ผักเน่าเสียหายไม่เจริญเติบโต  ผลผลิตสามารถนำไปจำหน่ายได้กิโลกรัมละ  25-30  บาท 


ข้อมูลอ้างอิง  :  https://www.rakbankerd.com


โพสต์โดยสมาชิก : POK@


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow