menu ประกาศจาก...กรมสรรพากร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง บุคลากร และพนักงานสรรพากร ( บัดนี้ - 25 มกราคม 2562 )
date 12 ม.ค. 62 18:01    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...กรมสรรพากร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง บุคลากร และพนักงานสรรพากร  ( บัดนี้ - 25 มกราคม 2562 )
indiglow

ประกาศรับสมัคร

10 มกราคม 2562

รายละเอียด

กรมสรรพากร

90 อาคารกรมสรรพากร ถนนพหลโยธิน ซอย 7 กรุงเทพฯ 10400
เอกสารต้นฉบับ : ลูกจ้างชั่วคราว 
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง บุคลากร และพนักงานสรรพากร
อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 216 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ตามเอกสาร ปวช.
ตามเอกสาร ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เป็นการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ตำแหน่งบุคลากร
และตำแหน่งพนักงานสรรพากร เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ภายในอาคารกรมสรรพากร และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1 ตามเอกสาร 3
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ศึกษาได้จากประกาศที่แนบมา
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทำการวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
ทักษะ/สมรรถนะ : (1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง และตำแหน่งบุคลากร (บุคคลทั่วไปและผู้พิการ) ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่กรมสรรพากรกำหนด 
(2) ตำแหน่งพนักงานสรรพากร ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่กรมสรรพากรกำหนด
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26479ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow