Social :

ไม่ปลอดภัย!! หมอกควันปกคลุมกทม.-ปริมณฑลวิกฤตต่อเนื่อง

14 ม.ค. 62 18:01
ไม่ปลอดภัย!! หมอกควันปกคลุมกทม.-ปริมณฑลวิกฤตต่อเนื่อง

ไม่ปลอดภัย!! หมอกควันปกคลุมกทม.-ปริมณฑลวิกฤตต่อเนื่อง

หมอกควันปกคลุมกทม . - ปริมณฑล วิกฤตต่อเนื่อง นครปฐมหนักสุด พบหลายพื้นที่ทัศนวิสัยการมองเห็นต่ำ 


กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ระบุว่า ปัจจุบันคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 50 – 91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ, แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ, แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ, แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ, ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ, ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ, ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ, ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ, แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ, ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม, ต.บางกรวย อ.บางกรวย นนทบุรี, ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ, ต.ตลาด อ.พระประแดง สมุทรปราการ,
ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ, ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ, ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร, ริมถนนคู่ขนานพระราม 2 อ.เมือง

ด้าน ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 63 – 129 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (?g/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ โดยจุดที่พบปัญหาหนักที่สุดคือที่บริเวณ ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม มีค่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าสูงที่สุด


อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่าบรรยากาศบริเวณเขตพื้นที่ชานเมืองเช่นเขตลาดกระบัง, รามคำแหง และวังทองหลาง เช้าวันนี้มีหมอกควันหนาแน่น ส่งผลให้มีทัศนวิสัยการมองเห็นต่ำขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy