Social :

ประกาศจาก...กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)) ( 5 กุมภาพันธ์- 15 กุมภาพันธ์ 2562 )

24 ม.ค. 62 07:01
ประกาศจาก...กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)) ( 5 กุมภาพันธ์- 15 กุมภาพันธ์ 2562 )

ประกาศจาก...กรมประมง เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย)) ( 5 กุมภาพันธ์- 15 กุมภาพันธ์ 2562 )

ประกาศรับสมัคร

23 มกราคม 2562

รายละเอียด

กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย))
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ตามเอกสาร ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ วิธีการประเมิน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26539
ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy