Social :

ขอเสนอ! “พิชัย”บอกทษช.อยากทำให้เกิดรัฐสวัสดิการ

28 ม.ค. 62 07:01
ขอเสนอ! “พิชัย”บอกทษช.อยากทำให้เกิดรัฐสวัสดิการ

ขอเสนอ! “พิชัย”บอกทษช.อยากทำให้เกิดรัฐสวัสดิการ

"พิชัย" บอก ทษช. อยากทำให้เกิดรัฐสวัสดิการที่แท้จริง ทำประเทศมีรายได้เพิ่มนายพิชัย นริพทะพันธุ์ คณะทำงานเศรษฐกิจพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช). กล่าวว่า พรรคไทยรักษาชาติอยากทำให้เกิดรัฐสวัสดิการที่แท้จริง แต่อาจเกิดขึ้นได้ยากเพราะรายได้ของประเทศมีไม่มาก การที่จะพาประเทศไปสู่รัฐสวัสดิการที่แท้จริงได้ก็ต้องทำประชานิยม โดยเฉพาะกลุ่ม เฉพาะด้าน ว่าต้องการให้ใครอย่างไร เท่าทีเงินของรัฐมีแล้วค่อยๆ พัฒนาไปเรื่อยๆ หากประเทศมีรายได้มากขึ้น ซึ่งรัฐต้องมีสัดส่วนที่ชัดเจน ว่าจะใช้อะไรในส่วนไหนเท่าไหร่ในการช่วยประชาชน แต่อย่าไปต่อว่าการทำประชานิยม เพราะจะทำให้การช่วยเหลือประชาชนจะมีปัญหา ซึ่งอยากเสนอใน 3 ประการเพื่อทำให้ประเทศมีรัฐสวัสดิการที่เพียงพอคือ การปรับโครงสร้างประเทศ โดยการโยกย้ายประชาชนภาคการเกษตรให้เป็นประชาชนภาคบริการ เพื่อทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ,จะต้องลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยี ซึ่งจะต้องระวัง
ปรับตัว และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ,การนำไทยกลับไปเป็นศูนย์กลางของอาเซียน เพราะจะทำให้ไทยมีการพัฒนาเรื่องการค้าขายให้ดียิ่งขึ้น


ทั้งนี้ หากทั้ง 3 ประการนี้ทำได้ ประเทศไทยก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และสามารถมีรัฐสวัสดิการเพิ่มมาขึ้นเช่นกัน อีกทั้งอยากเสนอว่าอยากให้เป็นสัดส่วนของ GDP เพราะถ้าสามารถกำหนด GDP. 3-5% ได้ เพื่อเอามาใช้เป็นสวัสดิการให้กับผู้มีรายได้น้อย หรือคนด้อยโอกาส ซึ่งถือว่าเป็นทางออกที่ดีขอบคุณข้อมูลจาก:.innnews

โพสต์โดย : monnyboy