Social :

เทคนิคการปลูกแก้วมังกร ให้ออกผลตลอดทั้งปี

01 ก.พ. 62 11:02
เทคนิคการปลูกแก้วมังกร ให้ออกผลตลอดทั้งปี

เทคนิคการปลูกแก้วมังกร ให้ออกผลตลอดทั้งปี

เทคนิคการปลูกแก้วมังกร  ให้ออกผลตลอดทั้งปี

แก้วมังกร   เป็นพืชตระกูลตะบองเพชรจึงเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนและแดดจัด  สำหรับ การปลูกแก้วมังกร นั้น  จึงต้องเตรียมพื้นที่ให้อยู่ในที่โล่งแจ้ง  ไม่มีร่มเงา  ของต้นไม้อื่นมาบังต้นแก้วมังกรจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีและออกดอกออกผลได้อย่างน่าพอใจ แก้วมังกรสามารถปลูกได้ในทุกสภาพดิน  เช่น  ดินปนทราย  ดินเหนียว  ดินลูกรัง  สำหรับดินเหนียวและดินลูกรังต้องมีการปรับหน้าดินด้วยการใช้ปุ๋ยคอกและแกลบดำ ในการปรับสภาพดิน อีกประการหนึ่งต้นแก้วมังกร  เป็นต้นไม้ที่ชอบอาศัยอยู่ในดินโปร่ง ร่วนซุย ไม่แน่นจนเกินไป และสามารถระบายน้ำได้ดี  สำหรับการปลูก มีอยู่  2  วิธีด้วยกัน  คือ  การปลูกในกระถาง  และการปลูกในแปลงปลูกทั่วไป  โดยปกติแก้วมังกรจะให้ผลผลิตประมาณ  ช่วงเดือนพฤษภาคม- เดือนตุลาคม  โดยประมาณ  และนับตั้งแต่ออกดอกจนถึงผลสุกแก่จนสามารถเก็บเกี่ยวได้จะใช้เวลาประมาณ  7-8  สัปดาห์


คุณสุทธิศักดิ์ บุณยาคุมานนท์หรือเก่งผู้ดูแลสวนเกษตรแก้วมังกรขนาด  130  ไร่  ณ  รังสิตคลอง  10 จ.ปทุมธานี   ปลูกแก้วมังกรมีไว้  2 สายพันธุ์ด้วยกัน  คือ  พันธุ์เวียดนามและพันธุ์เนื้อสีแดง ซึ่งเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่ทำให้ผลผลิตแก้วมังกรของสวนแห่งนี้ ได้รับความนิยมก็คือ ความพิถีพิถันในการดูแลแก้วมังกรทีทำให้ได้ผผลลิตที่มีรสชาติดี หวาน หอม อร่อย ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีและการจัดการด้านต่างๆ  เข้ามาใช้  จนได้  Global  GAP  มาเป็นเครื่องการันตรีคุณภาพผลผลิต นอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิธีการบังคับให้แก้วมังกรมีผลผลิตนอกฤดู หรือ มีผลผลิตตลอดทั้งปี ซึ่งคุณเก่งยินดีจะเผยแพร่เคล็ดวิธีไว้ให้เป็นวิทยาทาน  ดังนี้


วิธีกระตุ้นให้แก้วมังกรออกลูกนอกฤดู หรือมีผลผลิตได้ตลอดทั้งปี 
หากต้องการให้ผลผลิตออกทั้งปีก็สามารถทำได้โดย  ใช้หลอดไฟขนาด  200  วัตต์  ติดตั้งไว้ระหว่างแถวปลูก  โดยใช้หนึ่งดวงต่อเสาสี่เสา เปิดไฟให้ความสว่างตั้งแต่เวลา  19.00 - 5.00  น.  ติดต่อกันทุกคืนนาน  15  คืน  ต้นจะเริ่มสร้างตาดอกขึ้นมาให้เห็น  ให้คลำดูที่ตาใต้หนามจะรู้สึกได้หลังจากนั้นอีกประมาณ  5  วัน ตาดอกจะพัฒนาเติบโตขึ้นเรื่อยๆ  เมื่ออายุได้ 15  วันก็จะบานและผสมติดเป็นผลอ่อน ประมาณ  30  วัน  หลังติดผล ผลก็จะเริ่มสุกแก่พร้อมเก็บเกี่ยวจำหน่ายได้


ข้อมูลอ้างอิง  :  https://www.rakbankerd.com/

โพสต์โดย : POK@