menu กรมควบคุมมลพิษ พบ ค่าฝุ่นPM2.5ลดลงเกือบทุกพื้นที่จากเมื่อวาน แต่คาดการณ์พรุ่งนี้ส่อเพิ่มขึ้น
date 07 ก.พ. 62 10:02    หมวด: ข่าวเด่น
facebook twitter google plus


กรมควบคุมมลพิษ พบ ค่าฝุ่นPM2.5ลดลงเกือบทุกพื้นที่จากเมื่อวาน แต่คาดการณ์พรุ่งนี้ส่อเพิ่มขึ้น

กรมควบคุมมลพิษ พบ ค่าฝุ่นPM2.5ลดลงเกือบทุกพื้นที่จากเมื่อวาน แต่คาดการณ์พรุ่งนี้ส่อเพิ่มขึ้น


กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชม. ลดลงจากเมื่อวานเกือบทุกพื้นที่ มีค่าฝุ่นละอองที่ 12-38 ไมโคกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 ไมโคกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร ) ทุกพื้นที่


คาดการณ์สถานการณ์ จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. ในวันที่ 8 ก.พ. ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้โพสต์โดยสมาชิก : Ao
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow