menu เทคนิคการปลูกแตงโม ให้ได้ผลที่หวาน อร่อย เป็นที่ต้องการของตลาด
date 07 ก.พ. 62 13:02    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


เทคนิคการปลูกแตงโม ให้ได้ผลที่หวาน อร่อย เป็นที่ต้องการของตลาด

เทคนิคการปลูกแตงโม 
ให้ได้ผลที่หวาน  อร่อย เป็นที่ต้องการของตลาด 

แม่จันทร์  แปน้อย  เกษตรกรบ้านหนองน้ำขุ่น  ต.โนนศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ในช่วงรายการ  Happy  Famer  *1677  วันศุกร์ ที่  1  มิถุนายน  2555  ออกอากาศทาง  คลื่นวิทยุ  FM 97.50 เวลา  14.20  น.  สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดขอนแก่น

คุณแม่จันทร์  แปน้อย ได้  เข้าร่วมโครงการนำร่องการพึ่งพาตนเองตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง   ทำให้ได้รับแนวคิดเรื่องการทำเกษตรแบบยั่งยืนหรือเกษตรแนวธรรมชาติมากขึ้น  และการที่เข้าร่วมกิจกรรมบ่อยครั้ง  ทำให้ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานของตนเอง  ไม่ว่าบทบาทของหญิงชายในสังคมหรืองานด้านเกษตรกรรม  แบบผสมผสานสิ่งเหล่านี้เพื่อมาปรับใช้กับตนเองอย่างลงตัว  ในเรื่องของ การปลูกแตงโม ก็เช่นเดียวกัน  เกษตรกรที่ปลูกส่วนใหญ่จะใช้สารเคมีจำนวนมาก  ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ปลูกและผู้บริโภค  จึงได้คิดหาเทคนิคต่าง ๆ  เพื่อลดต้นทุนในการใช้สารเคมี


1.ไข่ไก่  1  กก.
2.กากน้ำตาล  1  กก.
3.ยาคูลท์  1  ขวด 
4.แป้งข้าวหมาก  1  ก้อน

ขั้นตอนการทำ 
นำไข่ไก่มาทุบให้แตกใส่ลงในถังหมัก  เติมกากน้ำตาลลงไปเติมยาคูลท์ตามลงไป  แล้วนำแป้งหมากมาบดให้ละเอียดแล้วเติมลงไป เมื่อใส่ทุกอย่างครบแล้วใช้ไม้กวนทุกอย่างให้เข้ากัน  เสร็จแล้วปิดฝาถังหมักทิ้งไว้ไม้น้อยกว่า  1  สัปดาห์สามารถนำไปใช้ได้แล้ว


อัตราส่วนในการนำไปใช้ 
*ใช้น้ำหมัก  1  แก้ว  ต่อน้ำเปล่า  20  ลิตรฉีดพ่นในแปลงแตงโมจะช่วยให้เร่งการเจริญเติบโต  และแทงยอดได้เร็ว  ฉีดต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้งจะช่วยให้แตงโมหวาน  และหอมน่ารับประทาน
*ใช้น้ำหมัก  1  แก้ว  ต่อน้ำเปล่า  20  ลิตรฉีดพ่นในแปลงถั่วฝักยาวจะช่วยให้ถั่วฝักยาวมีการเจริญเติบโตได้ดีมีกรอบและรสหวาน  ทำการฉีดต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้งจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นข้อมูลอ้างอิง  :  https://www.rakbankerd.com


โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow