Social :

ประกาศจาก...สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ( 27 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2562 )

09 ก.พ. 62 07:02
ประกาศจาก...สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ( 27 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2562 )

ประกาศจาก...สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ( 27 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

8 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด

กรมประมง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ วิธีการประเมิน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26606ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy