menu เทคนิคการขยายพันธุ์ หญ้าแฝก ให้ได้ต้นที่มีความสด และแข็งแรง
date 09 ก.พ. 62 11:02    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


เทคนิคการขยายพันธุ์ หญ้าแฝก ให้ได้ต้นที่มีความสด และแข็งแรง

เทคนิคการขยายพันธุ์ หญ้าแฝก 
ให้ได้ต้นที่มีความสด  และแข็งแรง

" หญ้าแฝก เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ได้พระราชทานพระราชดำริจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลปัจจุบัน  ให้ศึกษาและนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ  ตลอดจนใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ  โดยมีหน่วยงานของภาครัฐทำการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูก  และใช้ประโยชน์  ปัจจุบันนี้มีเกษตรกรนำหญ้าแฝกมาปลูกและใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย  ซึ่ง การปลูกหญ้าแฝก จะมีวิธีการปลูกและการขยายพันธุ์ดังนี้


1. เกี่ยวใบหญ้าแฝกแต่ละกอ  ให้เหลือความยาวจากพื้นดิน  25  ซม. 
2. ใช้จอบคมๆ  แซะดินโดยรอบกอแล้วงัดขึ้นมาเป็นกอ 
3. ใช้มีดคมตัดรากอีกครั้ง  เพื่อให้สะดวกในการขนไปรวมกัน 
4. ใช้มีดผ่าแยกกอให้ออกเป็นต้นเดี่ยวๆ เอาใบแห้งออก 
5. สับรากหญ้าแฝกออกให้หมด  เหลือเหง้าหญ้าแฝกเอาไว้ 
6. ตัดใบออกให้เหลือความยาว  15  ซม.  มัดเป็นกำๆ ละ  50  หน่อ 
7. นำกล้าหญ้าแฝกที่มัดเป็นกำแล้วไปแช่ในปุ๋ยอินทรีย์น้ำ พด.2 สูตรปลา ในอัตรา 4 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ  20  ลิตร 
8. แช่พอท่วมเหง้ากล้าหญ้าแฝก  เป็นเวลา  10  ชม.  จะเห็นเป็นตุ่มรากสีขาวงอกออกมารอบเหง้ากล้าหญ้าแฝก 
9. จากนั้นนำมาตั้งบนดินในที่ร่ม  ประมาณ  1  วัน  จะเห็นตุ่มรากเหง้าออกมาชัดเจน พร้อมนำไปปลูกในแปลงขยายพันธุ์อีกครั้ง  หรือพร้อมขนส่งนำไปปลูกในพื้นที่ได้ทันที 
**กล้าหญ้าแฝกรากเปลือยที่ได้จะมีความสดและแข็งแรง  พร้อมที่จะขนส่งไปได้ในปริมาณมาก  และในระยะทางที่ไกล


วิธีการเตรียมขยายพันธุ์ :
1.นำกล้าหญ้าแฝกที่เตรียมไว้แล้วปลูกลงในหลุมๆ  ละ  1-3  กล้า
2.ระยะที่ปลูก  50  ซม.  ใช้ดินกลบโคนหน่อให้แน่น 
3.ถ้าฝนไม่ตกต้องให้น้ำในตอนเย็นให้ชุ่มชื้นติดต่อกัน  1  สัปดาห์
4.หลังจากการปลูกได้  1  เดือน  ให้ถากหญ้ากำจัดวัชพืช  ใช้เคียวเกี่ยวใบออกสูงจากระดับผิวดิน  20  ซม. เพื่อเร่งการแตกกอ
5.ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ  พด.2  สูตรปลา  ฉีดพ่นให้ทั่วแปลงอัตรา  1  ลิตรต่อน้ำ  200  ลิตร  ทุกๆ  15  วัน 
6.หญ้าแฝกจะแตกหน่อออกมา  30  หน่อ ให้ใช้เคียวเกี่ยวใบที่ระดับความสูง  20  ซม. ซึ่งจะทำให้มีการแตกกอเพิ่มขึ้นอย่างน้อย  20  หน่อต่อกอ
7.ทำการดายหญ้ากำจัดวัชพืชเป็นบางครั้ง


1.  ช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยรากของหญ้าแฝกจะช่วยทำการยึดหน้าดินไว้
2. สามารถทำการดักตะกอนดินที่ถูกน้ำกัดเซาะและพัดพามา  โดยจะถูกกอหญ้าแฝกดักไว้เมื่อเวลาผ่านไปหลายๆ  ปี  จะกลายเป็นขั้นบันไดดินตามธรรมชาติ
3.  ช่วยลดความรุนแรงและความเร็วของน้ำ  เมื่อน้ำไหลมาปะทะแนวกอแฝกแล้วน้ำจะซึมลงสู่ดิน  น้ำบางส่วนจะไหลผ่านแนวกอแฝกอย่างช้า ๆ
4.  ช่วยเสริมความมั่นคงแข็งแรงตามแนวตลิ่ง  ฝายกั้นน้ำ ทางระบายน้ำ  คลองส่งน้ำ ริมถนนสูง
5.  ใช้เป็นวัสดุคลุมดินรักษาความชุ่มชื้นในดิน
6.  ใบนอกจากใช้ทำตับหญ้ามุงหลังคาแล้วยังใช้ทำเครื่องประดับ  เช่น  กระเป๋า  พัด  ไม้แขวนเสือ  ส่วนรากใช้ทำน้ำมันหอม  สบู่  ยาสมุนไพรรักษาโรคบางชนิด  เช่น  รากบดละเอียดผสมน้ำแก้ไข้ แก้โรคเกี่ยวกับน้ำดี  รากต้มดื่มช่วยละลายนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ  เป็นต้นข้อมูลอ้างอิง  :  https://www.rakbankerd.com


โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow