Social :

ประกาศจาก...บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT] เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center ( บัดนี้ - 1 มีนาคม 2562 )

10 ก.พ. 62 09:02
ประกาศจาก...บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT] เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center ( บัดนี้ - 1 มีนาคม 2562 )

ประกาศจาก...บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT] เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center ( บัดนี้ - 1 มีนาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

6 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) [CAT] รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center
อัตราเงินเดือน : 525 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : ตามเอกสาร ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
ปริญญาตรี ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศฯ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตามประกาศฯ
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศฯ
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26596ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy