menu เทคนิคการปลูกผักหวานผ่า ให้กระตุ้นการแตกยอดใหม่ และต้นไม่โทรมเร็ว
date 11 มี.ค. 62 12:03    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


เทคนิคการปลูกผักหวานผ่า ให้กระตุ้นการแตกยอดใหม่ และต้นไม่โทรมเร็ว
indiglow

เทคนิคการปลูกผักหวานผ่า 
ให้กระตุ้นการแตกยอดใหม่  และต้นไม่โทรมเร็ว

ผักหวานป่า  เป็น พืชเศรซฐกิจ   ที่ปัจจุบันมีผู้นิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย  ถือเป็นพืชที่น่าสนใจในการปลูกเชิงเศรษฐกิจอย่างยิ่ง

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่  Farmer  info   สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา  จาก  คุณธนา  นามใหม่  ปราชญ์เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกผักหวานป่า แห่ง  อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  ได้แนะนำถึงเทคนิคใน การปลิดใบผักหวานป่า   เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแตกยอด  แบบต้นไม่โทรมเร็ว-ทำให้มีอายุยืนนานหลายปี ไว้ดังนี้


วิธีการ  :  ให้เลือกปลิดใบที่มีสีเหลืองแก่จัดออกเท่านั้น 
และในหนึ่งกิ่งให้ปลิดแบบ  1  ใบ  เว้น  3 
ใบ อย่าปลิดออกหมด  เพราะหากปลิดใบออกหมดในคราวเดียว  จะทำให้กิ่งช๊อค(ชะงักการเจริญเติบโต)  และทำให้ต้นโทรมเร็ว


ประโยชน์ของการปลิดใบแบบนี้  :  จะช่วยให้กิ่งผักหวานมีใบไว้คอยสังเคราะห์แสง  เพื่อหาอาหารมาบำรุงต้นผักได้อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งช่วยให้ระบบการเจริญเติบโตของกิ่งผักหวานป่าต่อเนื่องต้นไม่โทรมเร็ว  หากทำได้ตามนี้  หลังจากปลิดใบแล้วให้บำรุงรักษาตามปกติ  7 วัน  หลังจากปลิดใบออก  ผักหวานป่าจึงจะแตกยอดออกมาตามปกติข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/


โพสต์โดยสมาชิก : POK@


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow