Social :

เทคนิคการปลูกมะระจีน ให้ได้ผลสวยน่าทาน มีผลผลิตตลอดปี

13 มี.ค. 62 14:03
เทคนิคการปลูกมะระจีน ให้ได้ผลสวยน่าทาน มีผลผลิตตลอดปี

เทคนิคการปลูกมะระจีน ให้ได้ผลสวยน่าทาน มีผลผลิตตลอดปี

เทคนิคการปลูกมะระจีน
ให้ได้ผลสวยน่าทาน  มีผลผลิตตลอดปี

มะระ    เป็นพืชเถา  มีเถาช่วยพยุงเลื้อยโดยใช้เถายึดลำต้นให้ติดค้าง  สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล  และปลูกขึ้นได้ดีกับดินแทบทุกประเภท  ในดินควรมีความชื้นสูงสม่ำเสมอ และควรได้รับแสงแดดเต็มที่


การเตรียมดิน  :   ต้องเตรียมดินให้ร่วนซุยที่สุดการเตรียมดินก็ต้องไถและพรวนดินให้ลึกประมาณ  10-12  นิ้ว  เก็บหญ้าออกให้หมด แล้วตากทิ้งไว้สัก  7-10  วัน  ในขณะพรวนดินควรใส่ปุ๋ยมูลสัตว์  วัว  ควาย  ภายในชุมชนนั้นเอง  แล้วยกเป็นร่องเล็กๆ ยาวไปตามพื้นที่ ให้ระยะระหว่างร่องห่างกันพอเป็นทางเดิน เมื่อปลูกแล้วให้หลุมห่างกัน ประมาณ  50  เซนติเมตร  ระยะแถวห่างกัน  ประมาณ  1  เมตร

การเพาะกล้าและการย้ายปลูก  :   โดยวิธีเพาะกล้างอก นำเมล็ดมาแช่น้ำ  ประมาณ  1  คืน  แล้วนำมาห่อกับผ้าชื้นประมาณ  2  วัน  เมื่อเปิดดูจะเห็นรากโผล่  แล้วก็เลือกเมล็ดที่รากงอกนั้น  แล้วนำไปปลูกในหลุม  หลุมละ  2-3  เม็ด ขุดหลุมให้ลึกประมาณ 1 ศอก ใส่ปุ๋ยคอกกรองก้นหลุม หลุมละประมาณ  1  กระป๋องนม เอาดินใส่ลงไปในหลุมจนหลุมตื้นแล้วจึงนำมะระไปลงปลูก  ควรปลูกในตอนเย็น  ปลูกเสร็จใช้ฟางคลุมสัก  2-3  วัน  รดน้ำให้ชุ่ม  การรดน้ำต้องทำอย่างสม่ำเสมอ  เพราะมะระยิ่งโตยิ่งต้องการน้ำมาก  และต้องคอยถอนหญ้าออกด้วย


การขึ้นค้าง  :   มะระเป็นพืชเถามีมือเกาะ  จำต้องทำค้างให้ต้นสามารถเลื้อยเกาะเกี่ยวในการเจริญเติบโต  ดังนั้น  จำเป็นจะต้องทำค้างให้ขึ้น  แต่เดิม การทำค้างจะใช้ไม้  แต่เดี๋ยวนี้ไม้หายาก จึงต้องเอาไม้ไผ่มาผ่าให้ได้ขนาดประมาณ 2-3 เซนติเมตร ยาวประมาณ  2  เมตร ใช้ได้ประมาณ 3 ปี เนื้อที่  1  ไร่  จะใช้ไม้ทำค้างประมาณ  1  หมื่นชิ้น

การดูแลรักษา  :    การปลูกมะระ   จะต้องใช้ความขยันเป็นพิเศษ  เพราะ ผลมะระ   เป็นที่ต้องการของแมลงศัตรูพืชมาก  โดยเฉพาะแมลงวันทอง  โดยที่สวนของคุณแม่จะมีการห่อผลมะระด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์โดยเริ่มห่อเมื่อมะระออกดอกและติดลูกจนผลโตขนาดนิ้วก้อยแล้วใช้กระดาษทำเป็นถุงขนาดกว้าง  ประมาณ  15  เซนติเมตร  ยาว  20  เซนติเมตร  ปากถุงให้แขวนอยู่บนก้านของผล การห่อผลไว้เช่นนี้ช่วยให้ผลมะระไม่ถูกรบกวนจากแมลงมากนัก  และยังทำให้ผลมีสีเขียวอ่อนไม่น่ารับประทานอีกด้วย


การตลาด  :   ด้านผลผลิตและตลาดนั้น สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งขายได้ทุกวัน  หรือจะเว้นวันเก็บเกี่ยวเป็น  2  วันครั้งก็จะทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้น  และนำผลผลิตไปขายให้แก่พ่อค้า/แม่ค้าในชุมชนโดยจะบรรจุถุง  ถุงละ  10  กิโลกรัม  เฉลี่ยแล้วได้วันละ  40  ถุง  ด้านราคาก็แล้วแต่ราคาตามท้องตลาด  ซึ่งราคาขณะนี้กิโลกรัมละ  20-22  บาท  คิดแล้วจะได้เงินถุงละ  200-220  บาท  ถือได้ว่าการปลูกมะระเป็นพืชที่ทำรายได้ให้ไม่น้อยทีเดียว  เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีที่ดินน้อยทั้งหลาย

*ในการปลูกมะระ  ฤดูหนึ่งจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ  3  เดือน  และเริ่มเก็บผลผลิตหลังปลูก  ประมาณ  45-50  วัน  เมื่อเก็บจนหมดฤดูจะเก็บได้ประมาณ  15-20  ครั้ง เกษตรกรในนิยมปลูกมะระและพืชผักตามช่วงฤดูกาล  เพราะง่ายกับการดูแลรักษานั่นเองข้อมูลอ้างอิง  :  https://www.rakbankerd.com


โพสต์โดย : POK@