menu ด่วน! กพท.สั่งไทยไลอ้อนแอร์หยุดใช้737Max9บิน7วัน
date 14 มี.ค. 62 06:03    หมวด: ข่าวราชการ การเมือง
facebook twitter google plus


ด่วน! กพท.สั่งไทยไลอ้อนแอร์หยุดใช้737Max9บิน7วัน

สำนักงานการบินพลเรือนฯ สั่ง ไทย ไลอ้อน พักใช้เครื่องบิน 737 แม็กซ์ 9 เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร มีผล 14 มีค.นี้


ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ เกี่ยวกับการใช้เครื่องบิน 737 แม็กซ์ 8 ในประเทศไทยไปก่อนหน้านี้แล้ว นั้น CAAT ได้พิจารณาข้อมูลในทางเทคนิคเพิ่มเติม และมีความเห็นว่าอุบัติเหตุดังกล่าวอาจส่งผลต่อความปลอดภัยต่อการปฏิบัติการบินของอากาศยานแบบ 737 Max 9 และปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าว รวมถึงยังไม่ปรากฏมาตรการบริหารความเสี่ยง หรือกลไกอันที่ทำให้เกิดความมั่นใจ ในความปลอดภัยจากบริษัทผู้ผลิตอากาศยานและรัฐผู้ออกแบบอากาศยาน


จึงสมควรให้หยุดปฏิบัติการบิน อากาศยานแบบ B737-9 Max 9 ของบริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี่ จำกัด เป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 00.00 น. (โดยอนุญาตให้เที่ยวบินที่วิ่งขึ้นก่อนเวลาดังกล่าว สามารถปฏิบัติการบินกลับมายังสถานีหลักได้) จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 23.59 น. รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 7 วัน

ทั้งนี้ CAAT จะดำเนินการตรวจสอบกระบวนการบริหารความเสี่ยง การฝึกอบรมพิเศษแก่นักบินของ บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี่ จำกัด รวมถึงประสานข้อมูลกับบริษัทผู้ผลิตอากาศยานและรัฐผู้ออกแบบอากาศยานอย่างใกล้ชิด เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาด้านความปลอดภัยต่อไปขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.innnews


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow