menu เทคนิคการป้องกันหนอนหรือแมลง ไชผลขนุนด้วยการคั่นผล
date 15 มี.ค. 62 13:03    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


เทคนิคการป้องกันหนอนหรือแมลง ไชผลขนุนด้วยการคั่นผล
indiglow

เทคนิคการป้องกันหนอนหรือแมลง ไชผลขนุนด้วยการคั่นผล

ปกติ ขนุน   ไม่ค่อยมีโรคแมลงรบกวน  เกษตรกรโดยทั่วไปจึงไม่ได้คำนึงถึง การป้องกันกำจัดศัตรูของขนุน   แต่การป้องกันและกำจัดศัตรูที่จะมารบกวนก็เป็นอีกทางหนึ่ง  ที่จะทำให้ การปลูกขนุน   ได้ผลผลิตอย่างเต็มที่  ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้ปลูกขนุนกลัว คือ ตัวหนอนหรือแมลงไชผล เพราะจะทำให้ผลขนุนเน่าเป็นสีดำ  ผลแป้ว  หรือเบี้ยวขายไม่ได้ราคา  ปัญหาตัวหนอนหรือแมลงไชผลขนุนสามารถแก้ไขด้วยวิธีง่ายๆ  จากคำแนะนำของ ลุงไสว  ศรียา   เกษตรกรผู้มีความโดดเด่นในด้านการทำสวนผสม  จ.นครนายก  ด้วยวิธีการดังนี้


วิธีการทำ 
ปกติหนอนหรือแมลงไชผลขนุน 
มักจะสร้างความเสียหายให้กับผลขนุนที่ใกล้จะเก็บผลผลิต หากสังเกตุดีๆ  จะพบว่าส่วนใหญ่หนอนหรือแมลงที่ไชผลขนุนมักจะเกิดกับผลขนุนที่อยู่ติดกัน มากกว่าผลเดี่ยว  ดังนั้นให้เกษตรกรคั่นผลขนุนที่อยู่ติดกัน  ด้วยกิ่งไม้  หรือแผ่นไม้  เพื่อให้เกิดช่องว่างระหว่างผล  ไม่ให้ผลขนุนติดกัน  วิธีนี้จะช่วยป้องกันการวางไข่ของผีเสื้อกลางคืน  ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาหนอนหรือแมลงไชผลขนุนข้อมูลอ้างอิง  :  https://www.rakbankerd.com/


โพสต์โดยสมาชิก : POK@


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow