menu เทคนิคการปลูกมะนาวในน้ำ ให้ได้ผลผลิตตลอดปี ไม่ต้องรดน้ำบ่อย
date 16 มี.ค. 62 12:03    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


เทคนิคการปลูกมะนาวในน้ำ ให้ได้ผลผลิตตลอดปี ไม่ต้องรดน้ำบ่อย
indiglow

เทคนิคการปลูกมะนาวในน้ำ 
ให้ได้ผลผลิตตลอดปี ไม่ต้องรดน้ำบ่อย

จากการลงพื้นที่พบ  นายชิต  ขวัญคำ   เป็นประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และยังเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้วย  อยู่ที่บ้านนาลึก 50/1  ม.3  ต.เขาพระ  อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา  ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเวลา  9  ปีแล้ว  มีฐานเรียนรู้หลากหลาย  เช่น  ฐานธนาคารต้นไม้  ฐานปลูกไผ่ตง  ฐานน้ำหมักชีวภาพ  ฯลฯ  มีคนมาศึกษาดูงานตลอดทั้งปี  และได้คิดพัฒนามาตลอด  จนได้แนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการปลูก มะนาว ในน้ำ  ซึ่งข้อดีคือ  สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกได้  อีกอย่างไม่ต้องรดน้ำบ่อย  ซึ่งผลิตต้นละประมาณ  200  ลูก  จึงอยากแนะนำความรู้ใหม่   การปลูกมะนาวในน้ำ


วัสดุ/อุปกรณ์ 
1.กิ่งมะนาวตอน  (พันธุ์ใดก็ได้)  จำนวน  1  กิ่ง
2.ขุยมะพร้าวสับ  จำนวน  3  กก.
3.น้ำเปล่า  20  ลิตร 
4.ดินผสมปุ๋ยหมัก  5  กก.
5.น้ำหมักชีวภาพ  1  ลิตร
6.ถังน้ำพร้อมฝา  ขนาด  100  ลิตร
7.กระถางต้นไม้แบบพลาสติก  ขนาด  14x8  นิ้ว  1 ใบ
8.สว่านสำหรับเจาะ  1  ตัว
9.ผ้ายางดำ  (PE)  1  ผืน  ใช้คลุมต้นมะนาวที่ปลูกอายุ  3  เดือน

1.เจาะรูที่กระถางให้เป็นรูกลม  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.
2.นำขุยมะพร้าวสับใส่ลงในกระถางประมาณ  5-10  ซม. 
3.นำดินผสมปุ๋ยคอกมาใส่ลงบนขุยมะพร้าว
4.แล้วก็นำต้นมะนาวลงมาปลูกให้กลบด้วยดินอีกครั้ง 
5.แล้วจากนั้นนำขุยมะพร้าวสับมาใส่ด้านบนอีกที
6.เจาะรูที่ฝาถังน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  12  นิ้ว  ที่จะสามารถใส่กระถางลงไปได้
7.แล้วนำกระถางที่ปลูกมะนาวแล้วใส่ลงตรงฝาที่เจาะรู แล้วก็รดน้ำ  20  สิตร ผสมน้ำหมักชีวภาพ  1  ลิตร  วางไว้ในที่ร่มและไม่ต้องรดน้ำเพราะน้ำในถังจะระเหยขึ้นมา
8.หลังปลูกมาได้ 3 เดือน ให้เทน้ำในถังทิ้ง แล้วนำผ้ายางดำ  (PE)  มาคลุม
9.หลังจากคลุมแล้วให้นับมา  20  วัน  ให้เอาผ้ายางออก  และรดน้ำและน้ำหมัก  ใบกับดอกก็จะออกพร้อมกัน

ประโยชน์ 
1.ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี
2.ไม่ต้องรดน้ำบ่อย
3.มีพื้นที่น้อยก็ปลูกได้

ข้อแนะนำ 
ให้ตัดแต่งกิ่งและผลมะนาวในช่วงที่ออกครั้งแรกให้เหลือผลมะนาวเพียง  10  ลูก  เพื่อกระตุ้นให้ต้นมะนาวเจริญโตได้เต็มที่
1. วางไว้ในที่ร่มรำไร  30-50  เปอร์เซ็น  อย่าให้โดนแดดจัด เพราะจะทำให้  เกิดการระเหยของน้ำและปุ๋ยเร็วขึ้น
2. การคลุมต้นจะทำให้มะนาวมีลูกพร้อมเพียงกัน  และ ทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียว  ครั้งต่อไปไม่ต้องทำอีก  มะนาวก็จะออกลูกได้พร้อมเพรียงกัน  ทุกรุ่น  เนื่องจากการปลูกวิธีนี้จะทำให้ต้นได้รับน้ำและปุ๋ยสม่ำเสมอ 
3. กิ่งพันธุ์ที่นำมาใช้ ได้จากกิ่งชำทั่วไป  ที่เริ่มติดรากก็สามารถนำมาปลูกได้เลย 
4.เติมน้ำ+ปุ๋ยในอัตราส่วนเท่าเดิมทุกๆ 3 เดือน
5. วิธีนี้ใช้ได้กับมะนาวทุกพันธุ์ 
ข้อมูลอ้างอิง  :  https://www.rakbankerd.com/โพสต์โดยสมาชิก : POK@


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow