menu ครม. อนุมัติยกเว้นค่าผ่านทาง มอเตอร์เวย์ ช่วงสงกรานต์ วันที่ 10-18 เม.ย.นี้
date 20 มี.ค. 62 02:03    หมวด: ข่าวเด่น
facebook twitter google plus


ครม. อนุมัติยกเว้นค่าผ่านทาง มอเตอร์เวย์ ช่วงสงกรานต์ วันที่ 10-18 เม.ย.นี้
indiglow

ครม. อนุมัติยกเว้นค่าผ่านทาง มอเตอร์เวย์ ช่วงสงกรานต์ วันที่ 10-18 เม.ย.นี้


เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงคมนาคมกรณียกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้รถยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาพิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่
10 เมษายน 2562 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันหยุดต่อเนื่องหลายวันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้


คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา ส่งผลให้การจราจรติดขัดในทุกสายทางที่ออกและเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางดังกล่าวจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้การจราจรมีความคล่องตัว ลดการใช้พลังงานของประเทศโพสต์โดยสมาชิก : Ao


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow