menu ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ( 25 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2562 )
date 20 มี.ค. 62 18:03    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  ( 25 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2562 )
indiglow

ประกาศรับสมัคร

20 มีนาคม 2562

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ 

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 9,300 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาไฟฟ้า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1.จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุและครุภัณฑ์ สำหรับห้องปฏิบัติการ 
2.จัดทำบัญชีรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ของภาควิชาฯ 
3.ดูแลห้องพัสดุกลางของภาควิชาฯ 
4.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนงานวิชาการต่างๆ ทางด้านปฏิบัติการไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์ 
5.จัดเตรียมและดูแลห้องปฏิบัติการให้พร้อมสำหรับการเรียนการสอนต่างๆ 
6.บริการ ติดตามดูแล
และซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่อยู่ภายในห้องปฏิบัติการ 
7.ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหาทางเทคนิคให้แก่นักศึกษา 
8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบโดยพิจารณาความเหมาะสมจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพด้านต่างๆ และหรือทดสอบความถนัด ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26808ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow