Social :

เทคนิคการปลูกหอมแดง ให้ได้ผลที่มีผิวมัน สีสดสวย

01 เม.ย. 62 12:04
เทคนิคการปลูกหอมแดง ให้ได้ผลที่มีผิวมัน สีสดสวย

เทคนิคการปลูกหอมแดง ให้ได้ผลที่มีผิวมัน สีสดสวย

เทคนิคการปลูกหอมแดง 
 ให้ได้ผลที่มีผิวมัน สีสดสวย  

หอมแดง ศรีสะเกษ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ "ใหญ่  แห้ง  แดง  มัน  คอเล็ก"   กล่าวคือ  เปลือกมีสีแดงเข้ม  ด้านในมีสีม่วง  มีกลิ่นฉุนจัด  มีรสหวาน  หัวกลม-ใหญ่  ในหนึ่งหัวจะมี 1-2  กลีบ  เมื่อตากแห้งจะสามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน  และเป็นที่ต้องการของตลาดสูง


นายไผ่  การะเกด  เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงบ้านหนองหมี  ม.15  ต.หนองหมี  อ.ราษีไศล  จ.ศรีสะเกษ  ให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่   Farmer  info   กล่าวว่า หอมแดงที่ตนปลูกเป็นหอมแดงพันธุ์พื้นบ้านศรีสะเกษ มาตรฐานการผลิต  GAP   จาก กรมวิชาการเกษตร   หอมแดงศรีสะเกษ    มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว  คือ  หัวหอมมีขนาดใหญ่  หัวกลม  คอเล็ก  แห้ง  ผิวมัน  เนื้อผิวภายในมีสีขาวอมม่วง  ส่วนผิวภายนอกมีสีม่วงเข้มมีกลิ่นฉุนจัด  ซึ่งเป็นคุณสมบัติด้านสมุนไพรที่ตลาดมีความต้องการสูง  ปัจจุบันเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันเพาะขยายพันธุ์หอมแดงเพื่อจำหน่ายและเพื่อไม่ให้หอมแดงศรีสะเกษคุณภาพดีได้สูญพันธุ์ไปในอนาคต


นายไผ่   ให้คำแนะนำ วิธีการผลิตหอมแดงคุณภาพดี   เป็นที่ต้องการของตลาด  เกษตรกรควรเก็บกู้ผลผลิตหอมแดงในช่วงอายุระหว่าง  70-75  วัน  ซึ่งเป็นช่วงที่แก่จัด ก่อนทำการเก็บกู้ให้งดน้ำหอมแดงก่อน ประมาณ  5-10  วัน  เพื่อให้หัวหอมคายน้ำ  หัวหอมจะมีความมัน ผิวตึง มีสีสวย หัวไม่แตก  ผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพดีเยี่ยม  โดยภายหลังจากการเก็บกู้แล้วให้แขวนหอมแดงในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก  ผึ่งลมให้แห้ง(ไม่ให้โดนแสงแดด) ประมาณ  15-20  วัน  จะได้หอมแดงที่แห้งสนิทที่เก็บไว้ได้นาน ทำการคัดเกรด ตกแต่ง  ตัดหัว  มัดจุก  เพื่อรอจำหน่ายต่อไปข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/

โพสต์โดย : POK@