Social :กรมสุขภาพจิตเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ไม่ต้องผ่านภาค ก ก.พ.

08 พ.ค. 59 15:26
กรมสุขภาพจิตเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ไม่ต้องผ่านภาค ก ก.พ.

กรมสุขภาพจิตเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ไม่ต้องผ่านภาค ก ก.พ.

กรมสุขภาพจิตเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2559ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 45 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  http://job.dmh.go.th/


รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
หมวดหมู่ :: งานราชการ
ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
สอบแข่งขันได้จะ บรรจุเป็นข้าราชการ
เข้าชม 36826 ครั้ง 

โพสต์โดย : ครองแครง