menu เทคนิคการปลูก และดูแลบัวบก เพื่อสร้างรายได้อย่างมืออาชีพ
date 03 เม.ย. 62 13:04    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


เทคนิคการปลูก และดูแลบัวบก เพื่อสร้างรายได้อย่างมืออาชีพ
indiglow

เทคนิคการปลูก และดูแลบัวบก
เพื่อสร้างรายได้อย่างมืออาชีพ

บัวบก   (ชื่อวิทยาศาสตร์:  Centella  asiatica)  เป็นพืชสมุนไพรที่อยู่ในแถบเอเชีย  ใบบัวบกสามารถช่วยรักษาแผลให้หายได้เร็วขึ้นและยังช่วยลดอาการอักเสบของแผลได้ดี เพราะมีกรดมาเดคาสสิก  กรดอะเซียติก  และสารอะเซียติโคไซด์ ยาแผนปัจจุบันทำเป็นรูปครีมผงโรยแผล  ยาเม็ดรับประทาน  เพื่อใช้รักษาแผลสดและแผลผ่าตัด  ไม่ว่าจะเป็นแผลไฟไหม้  หรือแผลฝีหนองหรือแผลสด  โดยใช้ใบและต้นสดตำละเอียดคั้นน้ำทานวันละ  3 - 4  ครั้ง  หรืออาจใช้กากพอกบริเวณแผลด้วยก็ดี  (ที่มา : วิกิพีเดีย)


ลักษณะทั่วไป  :   บัวบกขยายพันธุ์ได้โดยใช้เมล็ด  และใช้ลำต้นหรือที่เรียกว่า ไหล  บัวบกสามารถขึ้นได้ดีทั้งในที่ร่ม  และที่โล่งแจ้ง  แต่จะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความชื้นในดินพอเหมาะ  ในกรณีที่ต้องการปรับปรุงดินควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอก  ในอัตราประมาณ  1.5  กก./ตารางเมตร 

ฤดูกาลปลูก  :   บัวบกเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝน

วิธีการปลูก  :   การขยายพันธุ์บ้านวังยางจะ ขยายพันธุ์บัวบก   โดยการเพาะเมล็ดเป็นส่วนใหญ่  โดยการนำเมล็ดหว่านในแปลงเพาะกล้าก่อน  เมื่อกล้าอายุ  14  วันจึงย้ายปลูกลงแปลง 

การเตรียมแปลงและการย้ายปลูก  :   โดยการยกแปลง  ตากหน้าดินไว้  1  สัปดาห์  จากนั้นจึงกลับหน้าดิน และตากดินไว้อีก  1  สัปดาห์แล้วทำการไถพรวนดินอีกครั้งเพื่อย่อยให้ดินแตกละเอียด  แล้วจึงนำปุ๋ยคอกผสมรวมในดินและพรวนอีกครั้งหนึ่ง  หลังจากที่เตรียมแปลงพร้อมแล้ว  ให้นำต้นกล้าลงแปลงปลูก  โดยใช้ระยะห่างระหว่างต้น  10  เซนติเมตร  ในช่วงสัปดาห์แรกหลังจากนำต้นกล้าลงแปลงเรียบร้อยแล้วควรใช้แสลนพรางแสงให้บัวบกด้วย  เนื่องจากแดดร้อนจัด  อาจส่งผลให้ต้นกล้าที่ลงแปลงใหม่ๆใบไหม้และจะเฉาตายได้  หลังจาก  1  สัปดาห์เมื่อรากเดินดีแล้วให้นำแสลนออก 


การให้น้ำ : สามารถให้น้ำได้ 2 วิธี คือ ระบบมินิสปริงเกอร์ ซึ่งเปิดให้น้ำเช้าและเย็น ช่วงละ 10-15 นาที หากเป็นการใช้สายยาง ให้เดินฉีดน้ำจนกว่าจะชุ่มเพราะใบบัวบกจะเจริญเติบโตได้ดีเพราะความชื้น(ห้ามแฉะ)

การดูแลรักษา : ไม่มีอะไรยุ่งยาก เพียงแค่ควบคุมวัชพืชโดยใช้แรงงานคนเดินถอนวัชพืชออก เพื่อเร่งให้บัวบกโตเร็วขึ้น หลังจากที่บัวบกเจริญจนปกคลุมหน้าดินได้ ปัญหาเรื่องวัชพืชก็จะลดน้อยลง 

การใส่ปุ๋ย : ให้ปุ๋ยเพียงครั้งเดียว คือ ในช่วงเตรียมแปลงก่อนปลูกเท่านั้น โดยจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยคอกร่วมด้วย 


การเก็บเกี่ยว  :  อาจเก็บทั้งต้นหรือเก็บเฉพาะใบ  ควรเริ่มเก็บเกี่ยวเมื่อพืชมีอายุการปลูกตั้งแต่  6  เดือนขึ้นไป  แต่จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่อายุปลูก  60-90  วัน  สามารถเก็บเกี่ยวในรอบต่อไปได้ทุกๆ  2-3  เดือน  หากมีการบำรุงดูแลที่เหมาะสม จะให้ผลผลิตได้นานถึง  2-3  ปี 

โรคแมลงที่สำคัญ  :  ได้แก่  หนอนกินใบ หนอนชนิดนี้จะกัดกินใบจนเหลือแต่ก้านใบ  ถ้าระบาดมากจะทำความเสียหายทั่วแปลง  ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก  ลำตัวยาวประมาณ  1.2  เซนติเมตร  หัวสีน้ำตาล  ลำตัวสีน้ำตาลอ่อน ปลายปีกหน้าและปีกหลังมีสีน้ำตาลอมเทาข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/


โพสต์โดยสมาชิก : POK@


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow