menu เทคนิคการปลูกแตงโม ให้ได้ผลใหญ่ น้ำหนักดี
date 05 เม.ย. 62 11:04    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


เทคนิคการปลูกแตงโม ให้ได้ผลใหญ่ น้ำหนักดี
indiglow

เทคนิคการปลูกแตงโม  ให้ได้ผลใหญ่ น้ำหนักดี 

แตงโมพันธุ์กินรี   เป็นแตงโมที่มี  รสชาติหวาน  เนื้อแดงกรอบน่ารับประทาน  อีกทั้งยังมีเปลือกที่หนากว่าพันธุ์อื่นทำให้ขนส่ง  และเก็บรักษาได้ง่าย  ยิ่งถ้าสามารถควบคุณภาพให้ได้ขนาดผลโต  มีน้ำหนักดี  จะยิ่งทำให้ขายได้ราคาดีมากขึ้น

จากการลงพื้นของเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี  พบกับ คุณคำตัน  พันธ์ธุ   เจ้าของสวนแตงโมพันธุ์กินรี  ตำบลท่าช้าง  อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวถึง  การปลูกแตงโมพันธุ์กินรีกว่า  52  ไร่ได้ประสบปัญหาด้านผลผลิตของแตงโมพันธุ์กินรี  เนื่องจากได้แตงโมที่ผลเล็กน้ำหนักค่อนข้างน้อยไม่เป็นที่ต้องการของตลาด  จากประสบการณ์การปลูกแตงโมพันธุ์กินรีมากกว่า  10  ปีของคุณคำตัน  ได้หาแนวทางในการแก้ปัญหาด้านผลผลิตของแตงโม  ดังกล่าวพร้อมให้แนะนำเทคนิค การปลูกแตงโม   ให้ลูกโตน้ำหนักดีขายได้ราคาดี


เทคนิคการปลูกแตงโมให้ลูกโต   ขายได้ราคาดีของคุณคำตัน  คือ  ในช่วงอายุของแตงโมประมาณ  5-7  วัน  แตงโมจะเริ่มแตกแขนงให้เกษตรกรนับจำนวนแขนงที่แตกออกมา หากแตกออกมามากกว่า  2 - 3  แขนงควรตัดแขนงที่เกินออกมาทิ้ง เลี้ยงไว้เพียง  2 - 3  แขนงพอ  แล้วเลี้ยงแขนงให้ไปในทิศทางเดียวกัน  โดยอายุของแขนงแตงโมอายุประมาณ  1  เดือนจะเริ่มติดผลแรกในช่วงข้อที่หกให้เกษตรกรตัดผลนั้นทิ้ง  แล้วเลี้ยงแขนงต่อให้แตงโมติดผลในช่วงข้อที่เก้าแล้วให้เกษตรกรตัดยอดทิ้งโดยให้ตัดห่างจากผลแตงโมประมาณ 3 -
5 นิ้ว จากนั้นก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำตามปกติ ซึ่งในการเลือกไว้ผลแตงโมในช่วงข้อที่ 9 แล้วตัดยอดทิ้ง เนื่องจากในช่วงข้อที่ 9 นั้นเป็นช่วงข้อที่มีความสมบูรณ์ที่สุด เพราะเป็นช่วงระยทางที่พอเหมาะต่อการลำเลียงน้ำและธาตุอาหารต่างๆ ไปสู่ผล และในการตัดยอดแตงโมทิ้งยังช่วยยับยั้งการแย่งธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของผลแตงโม แตงโมพันธุ์กินรีที่ได้จึงมีขนาดผลใหญ่เป็นที่ต้องการของตลาด


คุณคำตันยังกล่าวอีก  การปลูกแตงโมให้ลูกโตน้ำหนักดีด้วยวิธีการดังกล่าว  สามารถทำให้ได้ขนาดลูกแตงโมน้ำหนักเฉลี่ย  3 - 5  กิโลกรัมต่อผล ถ้าขายในราคากิโลกรัมละ 15 - 20  บาท  1  ผล  จะขายได้ผลละประมาณ  70 - 80  บาท  ซึ่งเป็นราคาที่ดี
ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/


โพสต์โดยสมาชิก : POK@


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow