menu เทคนิคการปลูก ถั่วเขียว หลังนา ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด
date 08 เม.ย. 62 13:04    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


เทคนิคการปลูก ถั่วเขียว หลังนา ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด
indiglow

เทคนิคการปลูก ถั่วเขียว หลังนา 
ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด

ลุงเที่ยง  สินปักษา  เกษตรกรบ้านยางใหญ่  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเกษตรที่ครบวงจร  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเพราะเป็นหมอดินประจำหมู่บ้าน และยังเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชไร่ประจำปี  2551  จ.นครราชสีมา  ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา ช่วงรายการ  Famer  Info.   ทางด่วนข้อมูลการเกษตร  ในวันที่  4  กันยายน  2555  เวลา  13.45  น.  เรื่อง วิธีการปลูกถั่วเขียว   กำจัดหนอนเขียว  และโรครากเน่าในถั่วเขียว  ให้ได้ประสิทธิภาพ  ดังนี้


หลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวในนาแล้ว  ให้นำปุ๋ยคอกไปหว่านในปริมาณ  50  กิโลกรัมต่อพื้นที่  1  ไร่  แล้วไถกลบตอซัง  ไม่ต้องปล่อยน้ำลงไปในนาเพราะหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ๆ  นั้นดินมีความชื้นพอดี  เหมาะต่อการปลูกถั่วเขียวอย่างมาก  เพราะถั่วเขียวจะเกิดดีในพื้นดินที่มีความชื้น  แต่ไม่ให้น้ำขังมาก 

วิธีการปลูกการปลูกถั่วเขียว
หลังจากที่เราไถพรวนดินในแปลงนาแล้ว  ให้เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยการนำไปแช่น้ำไว้  1-2  ชั่วโมง  แล้วนำเมล็ดไปหว่านในอัตรา  5  กิโลกรัมต่อพื้นที่  1  ไร่  ปลูกในช่วงหลังเกี่ยวข้าวทันทีนั้นจะดีเนื่องจากดินยังมีความชื้นอยู่เป็นการควบคุมวัชพืชไปในตัว  เนื่องจากต้นถั่วเขียวจะบังแสงและป้องกันวัชพืชงอก ในขณะเดียวกัน  ความชื้นในดินที่จำกัดจะเป็นตัวช่วยควบคุมวัชพืชได้ด้วย  จึงไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี


การให้น้ำนั้นไม่จำเป็นเลยเพราะว่าถั่วเขียวเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำ  หากน้ำท่วมขังจะเกิดโรครากเน่า  อาจจะให้น้ำหลังจากที่เราปลูกถั่วไปแล้ว  35  วัน  และให้อีกทีเมื่ออายุได้  50  วัน 

การป้องกันหนอนเขียวและโรครากเน่า  
ปัญหาในการปลูกถั่วเขียว  คือหนอนเขียวและโรครากเน่า  สามารถป้องกันหรือกำจัดได้ด้วย  วิธีการใช้ฮอร์โมนโมซาร์ฟ  ในการกำจัดหนอนเขียว  ใช้ฮอร์โมนโมซาร์ฟ  1  ลิตร ต่อน้ำ  50  ลิตร  ฉีดพ่นทั่วใบและลำต้น  2 -3  ครั้งต่อสัปดาห์  โดยฉีดพ่นในช่วงเย็นๆ ของทุกวัน  และโรครากเน่าโรคนี้พบได้เมื่อปลูกถั่วเขียวในพื้นที่ ที่มีนํ้าขังและการระบายนํ้าไม่ดี  ซึ่งถั่วเขียวจะเป็นโรคดังกล่าวในช่วงกล้าถึงช่วงออกดอก ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการปลูกถั่วเขียวในพื้นที่ๆ  มีนํ้าขัง  หรือใช้สารเบตาแล๊กซิล  ในอัตรา  20-40  กรัม ผสมกับนํ้า  20  ลิตร  ฉีดพ่นบริเวณโคนต้นก็ได้ สัปดาห์ละครั้ง  ฉีดในช่วงเย็นหรือช่วงแดดไม่จัด 


การเก็บเกี่ยว 
เมื่อปลูกถั่วเขียวครบ  4  เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ โดยถั่วเขียว  1  ฝักจะได้เมล็ด  11-12  เมล็ด  และต้นหนึ่งนั้นจะได้ประมาณ  900-1,000  เมล็ด ใช้มือ  รูด  ปลิด  ฝักแก่  เก็บมาผึ่งแดดให้แห้งนวดเมล็ดถั่วให้กระเทาะเปลือกออกมา  การนวดโดยนำ  ฝักถั่วใส่กระสอบทุบ  เกลี่ยผักให้แผ่กระจายฝัดเมล็ดเพื่อขจัดสิ่งเจือปนออก  คัดเลือกเมล็ดเสียออก  แล้วตากให้แห้งบรรจุกระสอบไว้เป็นพันธุ์ต่อหรือเตรียมขายได้เลย ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/


โพสต์โดยสมาชิก : POK@


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow