menu เทคนิคการปลูกดอกชมจันทร์ เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างกำไรอย่างมืออาชีพ
date 09 เม.ย. 62 11:04    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


เทคนิคการปลูกดอกชมจันทร์ เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างกำไรอย่างมืออาชีพ
indiglow

เทคนิคการปลูกดอกชมจันทร์  
เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างกำไรอย่างมืออาชีพ 

คุณแปะเพ็ง  กาญจนพวงษ์   เกษตรกรมิตรภาพซอย  4  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการปลูกพืชผักหลายชนิด  โดยเฉพาะการปลูกดอกไม้จีน ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครราชสีมา  ช่วงรายการ  Famer  Info.   ทางด่วนข้อมูลการเกษตร  เรื่อง เทคนิคการเพิ่มผลผลิตดอกชมจันทร์  ให้มีกำไร  จนสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับเกษตรกรผู้ปลูกไว้ดังนี้


1.นำเมล็ดมาแช่น้ำ ไว้  1  คืน  เพื่อให้เมล็ดเกิดการพองน้ำ และจะทำให้เกิดหน่องอกออกมา  ซึ่งเป็นขั้นตอนการคัดเลือกเมล็ด  เพราะทำให้สามารถคัดเมล็ดที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ได้ โดยเมล็ดที่สมบูรณ์จะพองน้ำ หน่อจะงอก ส่วนเมล็ดที่ไม่พองน้ำ  ฝ่อและไม่มีการงอกถือว่าไม่สมบูรณ์ 

2.เตรียมดินปลูกดอกชมจันทร์   เป็นพืชที่ปลูกง่าย  สามารถปลูกได้กับทุกสภาพดิน


1.การเตรียมแปลงให้ทำการไถพรวนดินตากแดดไว้  3-5  วัน  เป็นการฆ่าเชื้อราในดิน  ตากดินไว้เพื่อให้ปราศจากเชื้อโรคในดิน 

2.นำปุ๋ยคอกไปหว่านให้ทั่วแปลง  ใส่ประมาณ  10  ถุงต่อไร่ 

3.ให้ขุดหลุมปลูกลึกประมาณ  20-30  ซม. จากนั้นนำต้นกล้าลงปลูกในหลุม  โดยระยะห่างระหว่างต้นนั้นจำเป็นต้องวัดระยะให้เหมาะสมเพราะว่าดอกไม้จีนนั้นเป็นพืชที่เป็นเถาเลื้อย  จะเลื้อยแตกยอดออกไปได้ไกลถึง  1-2  เมตร  โดยประมาณ
ในการหยอดเมล็ดต้องวัดระยะระหว่างต้นให้ได้ประมาณ  80  เซนติเมตร  ให้ปลูกเป็นแถวยาวตามความเหมาะสมของพื้นที่

4.หลังจากปลูกเมล็ดลงดินได้  10  วัน  จะสังเกตเห็นต้นเล็กๆขึ้นมา ให้ทำเสาไม้  ซึ่งสามารถหาได้ในพื้นที่เพื่อนำมาปักเป็นหลัก โดยความสูงของหลักจะสูงประมาณ 1-2 เมตร  เพื่อให้เถาดอกไม้จีนได้เลื้อยเกาะ  อาศัยในการยืดตัว เพื่อการเจริญเติบโตต่อไป


5.สำหรับไม้ที่นำไปทำหลักแนะนำให้ใช้ไม้กระถินมาปักเพื่อกันลื่น ไม้ไผ่ผิวจะเรียวเถาเกาะได้ไม่ดี เลื้อยได้ไม่สูง  หากเป็นไม้กระถินจะเลื้อยได้ดี  เกาะติดดีกว่าไม้อื่นๆ  ที่สำคัญหาได้ง่ายในชุมชน และแนะนำเพิ่มเติมสำหรับเชือกที่นำมาพัน  หรือผูกเถาให้ยึดนั้นให้นำเถากล้วยเพราะมีความยืดหยุ่นที่ดีกว่าเชือกอื่นๆ 

6.ระยะในการออกดอกใช้เวลาในการปลูกรวมประมาณ  45  วันก็จะเริ่มออกดอกให้เราสามารถเก็บผลผลิตได้ 

7.การเก็บดอกนั้นให้เด็ดต้นขั้วระหว่างดอกและกิ่งให้หลุดออกมาด้วยเพื่อให้ต้นขั้วนั้นเก็บความชื้นช่วยให้ดอกสดอยู่นาน ไม่เหี่ยวง่าย ซึ่งใน 1 กิ่งจะแทงช่อออกดอกได้มากสุดที่  7-8  ดอก  ดอกที่ออกมาแต่ละกิ่งจะโตไม่พร้อมกันสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอด 

8.ลักษณะการแตกยอด  ตุ่มตาที่แทงออกมาระหว่างกิ่งนั้นเกิดจากแต่ละก้านที่เราเก็บหมดแล้วจะร่วงเหี่ยว เอง  แล้วจะแทงหน่อเล็กๆ  ขึ้นมาใหม่  เป็นช่อและดอกให้เราเก็บผลผลิตได้อีก  6  เดือนข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/


โพสต์โดยสมาชิก : POK@


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow