menu เทคนิคการปลูกต้นกก ให้ได้เก็บเกี่ยวปีละ 2 ครั้ง
date 10 เม.ย. 62 11:04    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


เทคนิคการปลูกต้นกก ให้ได้เก็บเกี่ยวปีละ 2 ครั้ง
indiglow

เทคนิคการปลูกต้นกก  ให้ได้เก็บเกี่ยวปีละ  2  ครั้ง

ต้นกก   เป็นวัชพืชชนิดหนึ่ง  มีลำต้นใต้ดิน  เจริญเติบโตเป็นกอ  ลำต้นเหนือดินมีลักษณะเป็นก้านแข็งกลม  สูงประมาณ  1.2-2.4  เมตร  ใบมีขนาดสั้นแผ่เป็นกาบหุ้มส่วนโคนของลำต้น  ดอกออกเป็นช่อกลมสีน้ำตาลแดงที่ปลายยอด  มีใบประดับที่ปลายลำต้นเป็นเส้นกลมเล็กยาว  12-24  ซม.  ห้อยโน้มลง  50-100  เส้น  มนุษย์ได้นำต้นกกมาใช้ประโยชน์  คือนำต้นมาทอเสื่อ  เพื่อใช้ในครัวเรือน  และสามารถทำเป็นธุรกิจได้ จึงมีเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ปลูกต้นกกเพื่อเป็นวัสดุในการผลิตเสื่อกก  แต่ธรรมชาติของต้นกกสามารถเก็บเกี่ยวได้ปีละครั้ง  คุณทองเครือ  จอมจักร   เกษตรกรผู้ปลูกต้นกกบ้านป่าบงหลวง  ม.3  ต.ป่าหุ่ง  อ.พาน  จ.เชียงราย   มี วิธีการปลูกต้นกกให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ปีละ 2 ครั้ง


วิธีทำ  
1.เมื่อเกี่ยวต้นกกแล้ว  ให้ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดกอกกให้เตียนดิน 
2.นำฟางแห้งคลุมบางๆ  ทั้งแปลง  จากนั้นจุดไฟเผาให้ทั่วทั้งแปลง
แล้วงดให้น้ำ  1  เดือนเพื่อกระตุ้นให้หน่อขึ้นเร็ว
3.ปล่อยน้ำเข้าพอท่วมแปลงแล้วทิ้งไว้ให้น้ำแห้งจึงหว่านปุ๋ยคอกลงไป ไร่ละ  4  กระสอบ
4.เมื่อต้นกกโตเต็มที่แล้วสามารถเก็บเกี่ยวแล้วนำมาตากให้แห้งใช้ทอเสื่อได้
*ครั้งแรกให้ทำในเดือนเมษายน  และ เดือนตุลาคม 
ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/


โพสต์โดยสมาชิก : POK@


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow