Social :

เทคนิคการปลูก และดูแล แรดิช

11 เม.ย. 62 11:04
เทคนิคการปลูก และดูแล แรดิช

เทคนิคการปลูก และดูแล แรดิช

เทคนิคการปลูก และดูแล แรดิช

แรดิช   (Radish)  มีชื่อวิทยาศาสตร์ของว่า Raphanus  sativus  L.  var.  radicula   แรดิช  เป็นพืชเมืองหนาวอีกชนิดหนึ่ง  จัดอยู่ในตระกูล กะหล่ำ มีต้นกำเนิดในประเทศอียีปต์  ต่อมาได้แพร่กระจายเข้าสู่ประเทศจีนและญี่ปุ่น  เป็นพืชสองฤดูแต่นิยมปลูกเป็นพืชฤดูเดียว  อายุสั้น  ทรงพุ่มใบเล็ก  มีรากสะสมอาหารอยู่ใต้ดิน  ลักษณะกลม  หรือรูปไข่  ผิวสีแดง  เนื้อในสีขาว  มีกลิ่นฉุนเล็กน้อย


แรดิชเป็นพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้น  เนื่องจากเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นดินที่ใช้ปลูกควรร่วนปนทราย  มีอินทรีย์วัตถุสูง  หน้าดินควรลึก  ระบายน้ำ  และอากาศดี และควรมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง  6.0-6.8  ควรย่อยดินให้ละเอียด  และไม่มีเศษหิน หรือดินที่เป็นก้อนแข็ง หรือปุ๋ยคอกที่ยังไม่สลายตัว  เนื่องจากจะทำให้ผลผลิตและคุณภาพต่ำ 

อุณหภูมิที่เหมาะสม  ต่อการปลูกอยู่ระหว่าง  15-21  องศาเซลเซียส  เพื่อการเจริญเติบโตและการลงหัว หากอุณหภูมิประมาณ  2-7  องศาเซลเซียส  เป็นระยะเวลา  4  วัน จะทำให้ออกดอกโดยไม่มีการลงหัว  หากอุณหภูมิสูงเกินไปจะมีการเจริญเติบโตทางใบมากและการลงหัวมีขนาดเล็ก  เนื้อฟ่าม แข็ง กลิ่นฉุึน 

ดินที่เหมาะสม  แรดิชต้องการดินที่มีความชื้นสูง  และสม่ำเสมอตลอดฤดูการปลูก  แต่ต้องไม่แฉะ  และควรได้รับแสงตลอดวัน  เพื่อการเจริญเติบโต  และการลงหัว  ดังนั้นการเลือกที่ปลูกควรโล่งแจ้ง  ไม่มีร่่มหรือเงามาบัง


การปฏิบัติดูแลรักษาแรดิช ในระยะต่างๆ  ของการเจริญเติบโต :
การเตรียมกล้า  โดยการหยอดเมล็ด ควรระวัง  อย่าหยอดเมล็ดให้ลึกเกินไป และควรหยอดด้วยความระมัดระวัง

การเตรียมดิน  :  โรยปูนขาวละเอียด  อัตรา  0-100  กรัม/ตร.ม.  แล้วขุดดินตากไว้  ประมาณ  14  วัน  ดินควรมีความอุดมสมบูรณ์อย่างดี

การปลูก  :  เมื่อขุดดินตากแดดทิ้งไว้อย่างน้อย  14  วัน แล้วควรเก็บหญ้าออกทิ้ง  ขึ้นแปลงกว้าง  1  เมตร ย่อยดินให้ละเอียดใส่ปุ๋ย  12-24-12  อัตรา  30  กรัม/ตร.ม.  ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา  1  กก./ตร.ม.  และโบแรกซ์ อัตรา  1  กรัม/ตร.ม. คลุกดินใ้หเข้ากัน  กรีดร่องขวางแปลงห่างกัน  15  ซม.  หยอดเมล็ด ในร่องระยะ  3-5  ซม.  กลบดินรดน้ำให้ชุ่ม

การให้น้ำ  :   ควรให้น้ำสม่ำเสมอ  โดยการใช้มินิสปริงเกอร์

การให้ปุ๋ย  :  ถอนต้นแยกเมื่อมีอายุได้  10-15  วัน  ละลายปุ๋ย  8-24-24  รดและกำจัดพืช 


**ข้อควรระวัง**
1. ควรให้น้ำสม่ำเสมอ  ถ้าหากขาดความชื้นจะทำให้หัวฟ่ามแตก  หรือหัวบิดเบี้ยว  และสูญเสียผลผลิต
2. ควรทำการถอนแยกต้นที่ชิดเกินไป  จะทำให้หัวลีบ
3. ควรปลูกในดินที่มีทราย  หากปลูกในดินเหนียวหัวจะโตยาก
4. ควรมีการคลุกเชื้อราไตรโครเดอร์มา  ในแปลงปลูกป้องกันโรคโคนเน่า

การเก็บเกี่ยว :
1. เก็บเกี่ยวเมื่ออายุเหมาะสมโดยการถอนด้วยมือ
2. ตัดใบใหเหลือก้านใบยาว  5  มิลลิเมตร  อย่าให้สีผิวถลอกช้ำ
3. จัดมาตรฐาน  และคัดหัวที่มีตำหนิ  รูปร่างผิดปกติทิ้ง

โรคแมลงศัตรูที่สำคัญของแรดิชในระยะต่างๆ ของการเจริญเติบโต :
ระยะปลูก-ถอนแยก  10-15  วัน  ด้วงหมัดผัก  ,โคนเน่า
ระยะเจริญเติบโต  15-20  วัน  ด้วงหมัดผัก  ,เสี้ยนดิน
ระยะโตเต็มที่ 20-25 วัน ด้วงหมัดผัก, เสี้ยนดิน

การใช้ประโยชน์ :
แรดิช มีคุณค่าทางอาหาร เช่น ประกอบด้วยธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส และคาร์โบไฮเดรตสูง แต่มีวิตามินชนิดต่างๆ ต่ำ นิยมนำมารับประทานสดในสลัด ต้มซุป ต้มจืดข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/

โพสต์โดย : POK@