menu เทคนิคการปลูก เผือกหอม ให้ได้หัวใหญ่ คุณภาพดี
date 11 เม.ย. 62 11:04    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


เทคนิคการปลูก เผือกหอม ให้ได้หัวใหญ่ คุณภาพดี
indiglow

เทคนิคการปลูก  เผือกหอม  
ให้ได้หัวใหญ่  คุณภาพดี 

เผือก   เป็นพืชหัวที่มีลำต้นใต้ดิน  เพื่อสะสมอาหาร  เรียกว่า  หัวเผือก  ซึ่งเกิดจาก การขยายของลำต้นใต้ดิน พร้อมกับความยาวของปล้องลดลง  เมื่อหัวมีขนาดใหญ่  จะมีรากช่วยดึงหัวให้ลึกลงในดิน  ที่ปลายรากเหล่านี้จะพองโตขึ้นเป็นหัวย่อย  ที่มีขนาดเล็ก เรียกว่า ลูกเผือก ซึ่งจะทำน้าที่ช่วยยึดลำต้น  ช่วยดูดน้ำและแร่ธาตุ และสามารถใช้เป็นส่วนที่ขยายพันธุ์  แต่การที่มีลูกเผือกมากเกินไปในหนึ่งหัวจะทำให้เผือกหัวไม่โต เพราะลูกเผือกจะไปแย่งธาตุอาหาร  หรือปุ๋ย  ทำให้เกษตรกรต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกนานขึ้น  และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพิ่ม


คุณคำแพง  ไชยชนะ   เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนาเผือก  ที่มีประสบการณ์การทำนาเผือกมากว่า  20  ปี  แห่งบ้านคำไหล  ต.คำเจริญ  อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี  ได้ให้สัมภาษณ์กับ  จนท.  farmer  info   ประจำสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน  จ.อุบลราชธานี  FM  102.75 MHz.  แนะนำวิธี การทำให้เผือกหอมมีหัวใหญ่คุณภาพดี   เป็นที่ต้องการของตลาดว่า


เทคนิคการผลิตเผือกให้มีหัวใหญ่น้ำหนักดี   :  ถ้าเกษตรกรอยากให้เผือกหัวใหญ่ โตเร็ว
สามารถจัดการได้ไม่ยาก คือ หลังจากที่เผือกหอมอายุประมาณ 3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่เผือกหอมมีลูกเผือกเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ให้เกษตรใช้มือดึงลูกเผือกออกให้เหลือหัวละ 2 ไหล จากนั้นไขน้ำเข้านาเผือกให้มีความสูงประมาณ 5 ซม. แล้วหว่านปุ๋ยบำรุงประมาณ  25-30  กก./ไร่ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตทางหัว จะทำให้เผือกหัวใหญ่  ได้น้ำหนัก  1-1.5  กก./หัว

หมายเหตุ : ปุ๋ยที่ใช้บำรุงหัวเผือก คือ ปุ๋ยสูตร  15-15-15  ผสมกับปุ๋ยสูตร  13-13-21  ในอัตราส่วน  1  ต่อ  1  โดยแบ่งใส่  3  ครั้งห่างกันครั้งละ  20  วัน  จะทำให้เผือกหัวใหญ่  และผลผลิตสูงถึง  5  ตันต่อไร่
ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/


โพสต์โดยสมาชิก : POK@


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow