Social :

ประกาศจาก...สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (ปริญญาตรี) ( 22 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2562 )

14 เม.ย. 62 09:04
ประกาศจาก...สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (ปริญญาตรี) ( 22 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2562 )

ประกาศจาก...สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (ปริญญาตรี) ( 22 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

12 เมษายน 2562

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26908


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy