Social :

เทคนิคการปลูกต้นไม้บนพื้นที่ลาดเอียง ให้ได้โคนต้นที่แข็งแรง ไม่โค่นล้ม

20 เม.ย. 62 13:04
เทคนิคการปลูกต้นไม้บนพื้นที่ลาดเอียง ให้ได้โคนต้นที่แข็งแรง ไม่โค่นล้ม

เทคนิคการปลูกต้นไม้บนพื้นที่ลาดเอียง ให้ได้โคนต้นที่แข็งแรง ไม่โค่นล้ม

เทคนิคการปลูกต้นไม้บนพื้นที่ลาดเอียง 
ให้ได้โคนต้นที่แข็งแรง  ไม่โค่นล้ม

การปลูกต้นไม้    ผลที่สร้างปัญหาให้เกษตรกรในแถบ ที่ราบเชิงเขา มาก ก็คือ  ต้นไม้โค่นล้มในช่วงที่พายุเข้าหรือช่วงของต้นฤดูฝนจะมีลมพัดแรง  ทำให้ต้นไม้ที่ปลูกโค่นล้มสร้างความเสียหายให้กับชาวสวนผลไม้มาก  มี วิธีการปลูกไม้ผล   เพื่อป้องกันไม่ให้โคนล้มทำได้ดังนี้


วิธีปลูกต้นไม้ป้องกันการโค่นล้มของต้นไม้ 
1.เตรียมหลุมปลูกกว้าง  40  ซม. ลึก  40  ซม.  แล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก
2.นำต้นกิ่งพันธุ์ลงปลูกในหลุม โดยวางต้นไม้เอียง  42  องศา
3. ใน  1  หลุมให้ปลูก  2  ต้น  หันยอดปลายไปคนละทิศทางแบบสลับกัน

ผลที่ได้ : ต้นไม้ที่ปลูกด้วยวิธีนี้จะมีรากและกิ่งที่ประสานกัน ทำให้มีความแข็งแรง  และ ทรงพุ่มไม่โอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง  เมื่อมีลม  ฝน  กระหน่ำลงมา ต้นไม้ก็จะไม่โค่นล้ม  สามารถยืนต้นอยู่ได้ โดยไม่ได้รับความเสียหายจากลมฝน แม้จะอยู่บนพื้นที่ลาดชันหรือที่ราบเชิงเขา
ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/

โพสต์โดย : POK@