Social :

เทคนิคการทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโต ด้วยน้ำปลาร้า

03 พ.ค. 62 11:05
เทคนิคการทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโต ด้วยน้ำปลาร้า

เทคนิคการทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโต ด้วยน้ำปลาร้า

เทคนิคการทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโต  ด้วยน้ำปลาร้า

การปลูกข้าว   เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ดี  ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ  หัวใจสำคัญอยู่ที่สภาพแวดล้อมโดยรวมและการบำรุงรักษาที่ใส่ใจตลอดอาการการเจริญเติบโต อ.กิจติกร  กีรติเรขา   เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด  ประจำปี  2554  นครราชสีมา  เจ้าของสวนมะม่วงงามเมื่อญ่า  อ.ปักธงชัย  จ.นครราชสีมา  ได้ให้คำแนะนำ  แก่เจ้าหน้าที่  Farmer info  จ.นครราชสีมา ถึง  เทคนิคการใช้น้ำปลาร้าบำรุงข้าว   เพื่อการเจริญเติบโต  ด้วยวิธีการดังนี้


ใช้ น้ำปลาร้า   1  แก้ว + น้ำ 20 ลิตร + ไข่ไก่  1  ฟอง  ผสมรวมกันแล้วนำไปฉีดพ่นบำรุงข้าว ตลอดฤดูกาลปลูก  ใส่  3  ครั้ง  คือ
1.ช่วงหลังปลูก  กล้าข้าวยาวประมาณ  1  ฟุต  ฉีด  1  ครั้ง
2.ช่วงข้าวแตกกอ  ฉีด 
1  ครั้ง
3.ช่วงข้าวตั้งท้อง  ฉีด  1  ครั้ง
จากนั้นรอจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต

**หมายเหตุ น้ำปลาร้า  ก็คือ  น้ำหมักปลาดีๆ  นี่เอง  มีธาตุอาหารสูงมากทั้ง  ไนโตรเจน  แคลเซียม  และ โซเดียม  ล้วนแต่เป็นสารอาหารที่ข้าวต้องการทั้งสิ้น**
ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com

โพสต์โดย : POK@