Social :

สูตรปุ๋ยหมักบำรุงต้นชะอม เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ต้น และแตกยอดดี

04 พ.ค. 62 11:05
สูตรปุ๋ยหมักบำรุงต้นชะอม เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ต้น และแตกยอดดี

สูตรปุ๋ยหมักบำรุงต้นชะอม เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ต้น และแตกยอดดี

สูตรปุ๋ยหมักบำรุงต้นชะอม  
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ต้น และแตกยอดดี

ตามปกติทั่วไปเกษตรกรผู้ปลูก ชะอม   ส่วนใหญ่  จะใช้ปุ๋ยคอกผสมกับแกลบใส่โคนต้นชะอมเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตเพียงเท่านั้น  แต่คุณสวน  สืบสาน  มีความต้องการให้ชะอมที่ปลูกมีการเจิรญงอกงาม  แข็งแรง  และแตกยอดใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง  จึงได้คิดค้น สูตรปุ๋ยหมักบำรุงต้นชะอม   ให้มีความสมบูรณ์  แข็งแรงและสามารถแตกยอดได้ดี ที่นอกจากจะให้ผลดีเป็นที่พึงใจแล้วยังประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายใน การปลูกและดูแลรักษาชะอม ได้อีกด้วย


คุณลุงสวน  สืบสาย  เกษตรกรปลูกชะอม  อาศัยอยู่บ้านเลขที่  88  หมู่ที่  1 ชุมชนบ้านโง้ว  ตำบลกุดนกเป้า  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  ทำการปลูกชะอมมาแล้วกว่า  4  ปี ซึ่งได้ทำการปลูกชะอมในเนื้อที่  4  ไร่  โดยแบ่งออกเป็น  2  ที่ด้วยกัน คุณลุงสวนบอกว่าการทำสวนชะอมนั้นก็ถ้าเราทำมากก็ได้เงินมากแต่ถ้าทำน้อยหรือเป็นอาชีพเสริมก็พอที่จะได้เช่นกัน  เพราะต้นชะอมนั้นไม่ได้ดูแลรักษายากเหมือนต้นไม้ชนิดอื่นๆ หรือพืชชนิดอื่นๆ  เมื่อก่อนคุณลุงสวนก็ทำนาเหมือนเกษตรกรคนอื่นๆ  แต่เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นบวกกับคุณป้าที่ไม่สบายจึงไม่สามารถทำงานหนักได้  จึงได้หันมาเริ่มปลูกชะอมในพื้นที่ของตนเองที่มีอยู่ภายในบ้านและรอบๆบ้าน ถือว่าสามารถทำรายได้  และเลี้ยงครอบครัวได้  การดูแลชะอมไม่ยุ่งยากไม่เปลืองเวลามากมายนัก  จึงตัดสินใจเลือกปลูกชะอมและเป็นหมู่บ้านที่เริ่มมีการปลูกชะอมมานานแล้วด้วย  ทำให้ชุมชนที่คุณลุงสวนอาศัยอยู่ปลูกชะอมกันเกือบทุกครัวเรือน  และ มีตลาดรองรับตลอดทั้งปี  ได้แนะวิธีการทำปุ๋ยสูตรบำรุงชะอมให้ต้นแข็งแรงและแตกยอดดี

สูตรปุ๋ยบำรุงชะอมให้ต้นแข็งแรงและแตกยอดดี 
1.ปุ๋ยคอกทุกชนิด  จำนวน  100  กิโลกรัม
2.เศษใบไม้แห้งหรือฟางแห้ง  จำนวน  20  กิโลกรัม
3.กากน้ำตาล  จำนวน  3  กิโลกรัม
4.ปุ๋ยยูเรีย  จำนวน  1  กิโลกรัม
5.น้ำ  จำนวน  20  ลิตร


วิธีการทำ 
1. ละลายปุ๋ยยูเรียกับน้ำให้เข้ากัน  จนยูเรียนั้นละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำ จากนั้นก็นำกากน้ำตาลเทลงไปผสมกันคนให้เข้ากันให้ดีพักไว้ก่อน
2.นำปุ๋ยคอกมาผสมคลุกเคล้ากับเศษใบไม้และเศษฟางให้เข้ากัน  แล้วก็นำน้ำที่ผสมไว้มาราดลงไปในกองปุ๋ยคอกแล้วก็กลับกองปุ๋ยให้ได้นำเสมอกัน
3.หลังจากที่เทน้ำราดและคลุกเคล้าปุ๋ยกับน้ำเข้ากันดีแล้ว  ก็ต้องหมักปุ๋ยทิ้งไว้ประมาณ  1  เดือน  ระหว่างนั้นต้องกลับกองปุ๋ยทุกๆ  7  วันเพื่อให้ความร้อนจะปุ๋ยนั้นคลายออกได้บ้าง
4.การทำปุ๋ยหมักนี้ต้องอาศัยร่มเงาต้นไม้  ให้พอมีแดดร่ำไรเพียงพอ  และน้ำที่เทราดลงไปนั้นให้ปุ๋ยมีความชื้นประมาณ  60%  หรือสามารถกำเป็นก้อนได้ ไม่ให้แฉะมากเกินไป

วิธีการใช้ 
ใส่รอบโคนต้นชะอมต้นละ  1  กก.  เพื่อบำรุงต้นชะอมให้แข็งแรง  และ ทำให้ต้นชะอมนั้นสามารถแตกยอดอ่อนได้เร็วจะงามขึ้น ควรใส่ให้ทุกๆ  3  เดือน 
ข้อมูลอ้างอิง  :   http://www.topicza.com/

โพสต์โดย : POK@