Social :

เทคนิคการผลิต และดูแลรักษาเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ

07 พ.ค. 62 13:05
เทคนิคการผลิต และดูแลรักษาเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ

เทคนิคการผลิต และดูแลรักษาเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ

เทคนิคการผลิต และดูแลรักษาเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ

พันธุ์มะเขือเทศ   ที่ปลูกหากไม่ใช่พันธุ์ลูกผสมแล้ว  เกษตรกรก็สามารถทำการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองต่อได้  โดยจะต้องคัดเลือกพันะจากต้นที่สมบูรณ์ เจริญเติบโตดี  และ ปราศจากโรค  หรือ แมลงรบกวน  มีผลดก  ซึ่งมีคุณภาพดีตรงตามพันธุ์   ถ้าในบริเวณเดียวกันนั้นมีการปลูกมะเขือเทศหลายพันธุ์  ก็จำเป็นต้องเก็บพันธุ์จากต้นที่อยู่กลางแถวปลูก  ทั้งนี้เนื่องจากธรรมชาติของมะเขือเทศจะเป็นพืชที่มีการผสมตัวเอง  แต่เปอร์เซ็นต์การผสมข้ามก็มีอยู่บ้าง  โดยลมและแมลงเป็นสื่อช่วยในการผสมเกสร จะพบมากกับพันธุ์ทีมีก้านชูเกสรตัวเมียยืดยาวโผล่พ้นมาจากเกสรตัวผู้


การเลือกต้นมะเขือเทศที่ต้องการเก็บเมล็ดไว้ทำพันธุ์  :  จะต้องคอยสังเกตทุกระยะการเจริญเติบโต  เมื่อเลือกต้นได้แล้ว  ควรหาไม้มาปักต้นหรือทำเครื่องหมาย  ที่ต้นเอาไว้ 
เพื่อแสดงว่าเป็นต้นที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์  แล้วปล่อยให้ผลสุกแดงคาต้น เมื่อเก็บผลมาแล้ว  ให้ทำการแยกเมล็ดออกจากผล  ถ้ามีจำนวนน้อยควรใช้มือบีบเม็ดออกจากผล หรือใช้มีดผ่าแคะเอาเมล็ดออกมา  ส่วนเนื้อมะเขือเทศก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ  ได้  เช่น  นำไปทำแยม น้ำมะเขือเทศ  ซอส  ทอฟฟี่มะเขือเทศ  หรือ ปุ๋ยหมัก  เป็นต้น


การหมักเมล็ดมะเขือเทศด้วยวิธีธรรมชาติ   :  ถ้าต้องการเมล็ดพันธุ์เป็นจำนวนมาก  ให้นำผลมะเขือเทศใส่ในกระสอบปุ๋ยแล้วใช้เท้าเหยียบผลให้แตก  จากนั้นหมักเมล็ด  1  คืน  โดยไม่ให้ถูกน้ำเป็นอันขาด  เพราะจะทำให้เมล็ดงอก  รุ่งขึ้นจึงนำเมล็ดที่หมักไว้ไปล้างน้ำ  โดยใช้ตะแกรงที่มีรูเล็กๆ  หรือใช้ถุงตาข่ายพลาสติกใส่เมล็ดแล้งล้างน้ำประมาณ  2-3  ครั้ง  จนสะอาดแล้วจึงนำเมล็ดที่ได้ผึ่งบนเสื่อหรือกระด้ง 
ห้ามตากบนพื้นปูนหรือภาชนะโลหะเด็ดขาด เพราะจะทำให้เมล็ดร้อนและตายได้  ขณะตากเมล็ดควรหมั่นเอามือกวนเมล้ดอยู่เสมอ  เพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ดติดกัน เมื่อเมล็ดแห้งดีแล้ว  ให้คัดเลือกเอาสิ่งเจือปนออกให้หมด  ก่อนนำบรรจุลงในกระป๋องหรือถุงพลาสติก แล้วนำไปเก็บรักษาไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิหรือความชื้นต่ำ  มีอากาศถ่ายเทได้ดี  หรือ เก็บเมล็ดไว้ในตู้เย็นก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานหลายปี

การหมักเมล็ดมะเขือเทศด้วยสารเคมี   :  ในขั้นตอนการหมักเมล็ด หากต้องการความสะดวกรวดเร็วก็ไม่ต้องหมักเมล็ดค้างคืนก็ได้  แต่ให้ใช้วิธีแยกเนื้อออกจากเมล็ด แล้วนำถังพลาสติก  มาใส่เมล็ดที่ได้  พร้อมกับใช้กรดเกลือเข้มข้น ในอัตรา  10  ซีซี  ต่อเมล็ดประมาณ  1  กก.  ค่อยๆ  หยดกรดลงไปแล้วในถัง  แล้วคนอยู่ตลอดเวลา  ประมาณ 1-2 ชม.  จากนั้นจึงนำเมล็ดมาล้างน้ำให้หมดกรด  แล้วผึ่งเมล็ดให้แห้งตามวิธีที่กล่าวมาข้างต้น
ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com

โพสต์โดย : POK@