Social :

" อยุธยา เที่ยวเมืองเก่า ไหว้พระ 9 วัด "

07 พ.ค. 62 16:26
" อยุธยา เที่ยวเมืองเก่า ไหว้พระ 9 วัด "

" อยุธยา เที่ยวเมืองเก่า ไหว้พระ 9 วัด "

วันนี้เราขอชวนเพื่อนๆ เข้าวัด ทำบุญ ไหว้พระ   เสริมสิริมงคลให้ชีวิตกันบ้างดีกว่า  จังหวัดนี้อยู่ไม่ใกล้  ไม่ไกลไปจากกรุงเทพเลยค่ะ  "จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"  หรือที่เรียกสั้นๆว่า "จังหวัดอยุธยา"
หลายๆคนที่ได้ไป เที่ยว ที่นี้รับรองว่าจะต้องจินตนาการพาตัวเองไปเป็นคนโบราณ คนเมืองเก่าแน่นอน  " อยุธยา  เที่ยวเมืองเก่า ไหว้พระ  9 วัด "  ที่สำคัญเหมาะกับการ ไปเช้า-เย็นกลับ ได้ด้วย...ไปค่ะ ไปเที่ยวกันเถอะ  ^^1.วัดพนัญเชิงวรวิหาร
   เป็นวัดเก่าแก่ที่สวยงามมากๆเลยก็ว่าได้  ภายในประดิษฐาน พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต หรือ เจ้าพ่อซำปอกง พระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลาย ปางมารวิชัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดอยุธยา 
2.วัดใหญ่ชัยมงคล
   วัดนี้ก็สวยงามไม่แพ้กันค่ะ  วัดใหญ่ชัยมงคล แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ เจดีย์องค์ใหญ่ ที่เชื่อกันว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายค่ะ และด้านในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่อีกด้วย
3.วัดไชยวัฒนาราม
   อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง เมื่อปี พ.ศ.2173 เป็นเป็นวัดที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาหลังจากนั้นทุกพระองค์  บริเวณระเบียงคด  จะมีพระพุทธรูป ปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่  รวมทั้งหมด 120 องค์ ปัจจุบันเหลือที่ยังมีพระเศียรอยู่ 2 องค์
4.วัดพุทไธศวรรย์
    ตามตำนานเล่าว่า วัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่  1  (พระเจ้าอู่ทอง) หลังสถาปนากรุงศรีอยุธยา จุดเด่น  คือ ปรางค์ประธาน องค์ใหญ่ ศิลปะแบบขอม  และพระตำหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ประจำอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
5.วัดราชบูรณะ
   เป็นที่มีความเก่าแก่มากที่สุดในอยุธยา  มีโบราณสถานสำคัญ คือ พระปรางค์วัดราชบูรณะ ซึ่งมีมีกรุใหญ่และลึก  ทั้งหมด  3 ห้องใหญ่ๆ ห้องที่อยู่ในสุด เป็นห้องที่สำคัญที่สุด บรรจุพระบรมธาตุ  และรอบๆ ยังเต็มไปด้วยพระพุทธรูปต่างๆ6.วัดพระศรีสรรเพชญ์
   เป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวัง คือ  เป็นวัดที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงของพระนครศรีอยุธยาในสมัยอดีต  ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา เทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในกรุงเทพฯ เลยทีเดียวค่ะ7.วัดโลกยสุธาราม
 สันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางในสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราช (พระราชบิดาเจ้าสามพระยา) เมื่อปี พ.ศ.1995 จุดเด่นของวัดก็คือ พระพุทธไสยาสน์ ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยา ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง จึงมักมีนักท่องเที่ยวมาสักการะพระพุทธไสยาสน์อยู่เสมอ8.วัดมหาธาตุ
    สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1917 สมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ขุนหลวงพะงั่ว  และสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จในสมัยสมเด็จพระราเมศวร  โดยมี   Unseen  Thailand   เศียรพระพุทธรูปในรากไม้ อายุกว่าร้อยปีอยู่ที่วิหารเล็ก ซึ่งมีรากไม้แผ่รากขึ้นเกาะเต็มผนัง รากไม้ส่วนหนึ่งได้ล้อมเศียรพระพุทธรูปไว้ สวยงามมากเลยทีเดียว
9.วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
   ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นใน สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  สถานที่สำคัญภายในวัด  คือ พระประธานในพระอุโบสถ ที่มีแท่นฐานผ้าทิพย์ปูนปั้น ประณีตงดงาม ใบเสมาของพระอุโบสถเป็นใบเสมาคู่แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง** ว้าวววว...มีแต่วัดสวยๆทั้งนั้นเลย  เสาร์-อาทิตย์นี้  ไม่พลาดแน่นอน **

โพสต์โดย : FILM1205