Social :

ประกาศจาก...สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานดูแลสถานที่และสาธารณูปโภค ( 17 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2562 )

13 พ.ค. 62 17:05
ประกาศจาก...สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานดูแลสถานที่และสาธารณูปโภค ( 17 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2562 )

ประกาศจาก...สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานดูแลสถานที่และสาธารณูปโภค ( 17 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

13 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานดูแลสถานที่และสาธารณูปโภค
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารต้นฉบับ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27042ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy