Social :

เทคนิคการตัดแต่งหน่อกล้วย ให้ได้กล้วยเครือใหญ่

14 พ.ค. 62 11:05
เทคนิคการตัดแต่งหน่อกล้วย ให้ได้กล้วยเครือใหญ่

เทคนิคการตัดแต่งหน่อกล้วย ให้ได้กล้วยเครือใหญ่

เทคนิคการตัดแต่งหน่อกล้วย ให้ได้กล้วยเครือใหญ่

การตัดแต่งหน่อกล้วย   ให้มีจำนวนพอเหมาะ  ไม่ไปแย่งอาหารต้นแม่  ซึ่งมีผลทำให้ขนาดของเครือเล็กลง  เริ่มตั้งแต่ปลูกกล้วยไปแล้ว 5-6 เดือน ในระยะที่ต้นแม่ยังไม่ตกเครือ ให้ไว้หน่ออ่อนเพียง  2  หน่อ แต่ไม่ควรเกิน  3  หน่อ  การไว้หน่อทั้ง 2 ดังกล่าว ให้อยู่ตรงกันข้ามโดยมีต้นแม่กั้นกลาง  เพราะจะได้หน่อที่แข็งแรงที่สุด ส่วนหน่อที่เกิดตามมา เรียกว่า  หน่อตาม  ให้ตัดออกแล้วคว้านไส้ในทิ้ง  ราดด้วยน้ำมันก๊าด หลังจากเก็บเกี่ยวผลแล้วให้ตัดต้นเดิมทิ้ง  รักษาหน่อไว้  1-2  หน่อ  แทนต้นแม่ต่อไปได้อีก  3-4  ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา  ทั้งนี้  ต้องตัดแต่งใบที่แห้ง  หรืออมโรคเผาทำลาย  เหลือไว้เพียง  7-8  ใบ  จนถึงระยะใกล้ตกเครือ  ตัดให้เหลือใบที่สมบูรณ์ไว้เพียง  4-5  ใบ  ก็พอ


โรคตายพราย   เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อราชนิดหนึ่ง  ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติ  ถ้าหากต้นไม้ในที่นี้หมายถึง ต้นกล้วย   เมื่ออ่อนแอ  หรือสภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับเชื้อโรค มันก็จะเข้าทำลายทันที  อาการของโรคตายพรายของกล้วย  ถ้าสังเกตให้ดีจะพบสีเหลืองอ่อนที่ก้านใบแก่  ต่อมาปลายใบหรือขอบใบเปลี่ยนเป็นสีเหลือง แล้วขยายออกไปอย่างรวดเร็ว  จนเหลืองทั้งใบ  ต่อมาใบอ่อนก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเช่นเดียวกัน คล้ายถูกน้ำร้อนลวก  หรือตายนึ่ง  ต่อมาใบจะหักพับลงที่บริเวณโคนก้านใบ และเหี่ยวตายในที่สุด

หากเกิดการระบาดในระยะตกเครือ  ผลจะเหี่ยว  เนื้อฟ่าม 
ผลลีบเล็ก  ขนาดไม่สม่ำเสมอ  เมื่อตัดลำต้นตามขวาง  พบว่า  มีรอยช้ำสีน้ำตาลแดงให้เห็นอย่างชัดเจน  อันเกิดจากการเข้าทำลายท่อน้ำท่ออาหารของต้นกล้วยจึงส่งน้ำและอาหารไปเลี้ยงส่วนบนไม่ได้  จึงทำให้เกิดอาการดังกล่าว

วิธีป้องกันกำจัด   เนื่องโรคตายพรายมักระบาดรุนแรงในกล้วยน้ำว้า  และกล้วยหอมทอง  ดังนั้น ควรปลูกสลับหมุนเวียนกับกล้วยไข่  หรือกล้วยหักมุกแทน  ที่สำคัญควรระวังอย่าให้น้ำขังแฉะในแปลงปลูก  โดยเฉพาะดินที่เป็นกรด  จำเป็นต้องใส่ปูนขาวเพื่อลดความเป็นกรดลง  อัตรา  800-1,200  กิโลกรัมต่อไร่

และเมื่อพบว่า  เริ่มมีการระบาดของโรค  ต้องลดปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนลง  ต้นที่เกิดโรคแล้วให้ตัดและขุดโคนขึ้นมาเผาทำลาย  แล้วโรยปากหลุมด้วยปูนขาว  หรือยาฆ่าเชื้ออย่างใดอย่างหนึ่ง  ประการสำคัญควรเลือกหน่อกล้วยจากแหล่งไม่มีโรคตายพรายมาเป็นพันธุ์ปลูกดีที่สุด

ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.technologychaoban.com/

โพสต์โดย : POK@