Social :

เทคนิคการดูแลฝรั่งให้ปลอดภัยจากโรคราแป้ง ผลมีผิวสวย เป็นที่ต้องการของตลาด

15 พ.ค. 62 11:05
เทคนิคการดูแลฝรั่งให้ปลอดภัยจากโรคราแป้ง ผลมีผิวสวย เป็นที่ต้องการของตลาด

เทคนิคการดูแลฝรั่งให้ปลอดภัยจากโรคราแป้ง ผลมีผิวสวย เป็นที่ต้องการของตลาด

เทคนิคการดูแลฝรั่งให้ปลอดภัยจากโรคราแป้ง 
ผลมีผิวสวย เป็นที่ต้องการของตลาด

คุณกนกวลี  ทองส่งโสม   เกษตรกรตัวอย่างที่ประกอบอาชีพโดยยึด หลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง  ในพื้นที่ไสม่วง  16/3  ม.13  ต.ช้างซ้าย  อ.พระพรหม  จ.นครศรีฯ   ได้ใช้พื้นที่ทั้งหมดรอบๆ   บ้าน   ทำแปลงเกษตรขึ้นมา  โดยการปลูกพืชผสมผสานหลากหลายชนิด  ได้ประโยชน์ครบถ้วน  เช่น  โหระพา  ฝรั่ง  ชมพู่  มะเขือ  ผักบุ้ง  ดอกพุทธ  ถั่วฝักยาว ฯลฯ  และใด้ให้ความรู้เรื่องเคล็ดลับ การดูแลฝรั่งให้ปลอดจากการถูกราแป้ง เข้ารบกวน ซึ่งจะส่งผลให้ผิวขรุขระไม่สวย จำหน่ายไม่ได้ราคา  หรือ  ตกเกรดไป  ด้วยสูตรสมุนไพรที่คิดค้นขึ้นใช้ในสวนฝรั่งและสวนยผักที่ปลุกไว้ ทำให้พืชผัก ผลไม้ที่ออกจากสวนไปนั้นมีต้นใบสวยงาม  น่าทาน  เป็นที่ต้องการของตลาด  ไว้ดังนี้


คุณกนกวลี   มีปัญหาต้นฝรั่งเป็นโรคราแป้ง  จะเกิดในช่วงฝนตกชุก มีความชื้นเยอะ  ทางสวนจึงใช้วิธีฉีดพ่นด้วยน้ำหมักสมุนไพร  ทุก  7-14  วันคลุมพืชปลูก เพื่อป้องกันปัญหาศัตรูพืช  โดยเฉพาะราแป้งปัยหาสำคัญของฝรั่ง  ซึ่งเกษตรกรท่านอื่นสามารถนำไปทำตามได้ดังสูตรต่อไปนี้

ส่วนผสมสูตรสมุนไพรกำจัดโรคราแป้ง
1. เหล้าขาว  2  ส่วน
2. กากน้ำตาล  2  ส่วน
3. น้ำส้มสายชู  1 
ส่วน
4. น้ำ  20  ลิตร


วิธีทำ  :  นำส่วนผสมทั้งหมดหมักในถัง  คลุกเคล้าให้เข้ากัน  ประมาณ  7  วัน  นำไปผสมกับน้ำอีก  20  ลิตร  ฉีดพ่นบริเวณที่พบว่าเป็นโรคราแป้ง  จะช่วยลดปัญหาโรคนี้ได้

1. ช่วงที่ฝรั่งที่ปลูกใหม่  พึ่งติดผล  ให้ปลิดผลทิ้งก่อน  เพราะฝรั่งรอบแรกจะให้ผลผลิตไม่เต็มที่  ให้รอเก็บผลผลิตรอบต่อไป 
2. การให้ปุ๋ยทั้งทางดินและทางใบอย่างเพียงพอ  ป้องกันผลร่วงหล่น 
3. การห่อผลทำให้ผิวสวยป้องกันการทำลายของแมลงอื่นๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือแมลงวันทอง
4. หมั่นตกแต่งกิ่งฝรั่งให้โปร่งอยู่เสมอ  จะช่วยป้องกันโรคได้ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/

โพสต์โดย : POK@